Lezing stadsarchivaris Eric Devos - Fiertel (6/6)

06/06
Fiertel Schrijn

De relieken van Sint-Hermes:
"Een hechte band tussen Rome en Ronse"

De geschiedenis van de relieken van Sint-Hermes en van de Fiertelommegang is complex, mede omdat ze ons zo ver in de tijd terugvoeren.
Vooreerst zijn er de historische en de legendarische figuren, die compleet verschillend zijn. Vervolgens is er het graf van Hermes in Rome, nadien geëvolueerd tot catacombe, en nog later omgevormd tot ondergrondse basiliek. Daarop sluit een lange reis doorheen het continent aan, vanuit Rome, via Salzburg naar Kornelimünster. Uiteindelijk belanden de relieken van Sint-Hermes twee keer na elkaar in Ronse, in 860 en 940. Sindsdien zullen ze er bijna onafgebroken bewaard en gekoesterd worden.

Tijdens de Middeleeuwen ontwikkelt zich in Ronse een specifieke cultus rond zijn persoon: men aanroept hem tegen geestesziekten. Vanaf 1090 wordt het reliekschrijn van Sint-Hermes jaarlijks op Drievuldigheidszondag rond de stad gedragen tijdens de Fiertelommegang. Waarom sinds 1090? Waarom op Drievuldigheidszondag? Hoe evolueert de iconografie van Hermes? Wat vertelt ons dat over de territoriale invloedssferen die in de loop der eeuwen gevormd werden? Wat is de plaats van Ronse in dit alles, nu en in de toekomst?

Tijdens deze lezing probeert stadsarchivaris Eric Devos een samenhangende synthese tussen al die factoren tot stand te brengen. Hij gebruikt hiervoor geschreven bronnen, aangevuld met archeologische, geografische, iconografische en immateriële elementen.

Praktisch

Donderdag 6 juni om 20 u. in de bibliotheek. De lezing is gratis, maar graag inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be, 055 23 28 62 of via de webshop.

 

Foto: Xavier Vancoppenolle