Haal preventief jodiumtabletten in huis

jodiumtabletten

Nucleaire campagne

Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?

Sinds kort mag elke Belg gratis jodiumtabletten gaan halen bij de apotheker. Niet omdat er een kernramp op til zou zijn, het is een onderdeel van de nieuwe informatiecampagne rond nucleaire risico's van de federale overheid.

Al wordt het innemen van jodiumtabletten niet aan iedereen ook actief aangeraden. Iedereen die binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale woont, een nucleaire risicozone, krijgt wel het advies om de pillen in huis te nemen. Daarnaast wordt het ook aangeraden aan jongeren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, die verder dan 20 kilometer van een nucleaire site wonen.

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Via de luchtwegen of via besmet voedsel kan dit in het lichaam terechtkomen. De schildklier neemt dit jodium op, wat tot bestraling 'van binnenuit' leidt. De kans op kanker of andere aandoeningen neemt dan toe. Door op het juiste moment stabiel, of niet-radioactief jodium in te nemen, zorg je ervoor dat je schildklier reeds verzadigd is en geen radioactief jodium meer opneemt.

Voor wie?

De jodiumtabletten zijn vooral bedoeld voor kinderen, jongeren tot 18 en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. De schildklier van jonge mensen en ongeboren kinderen kan nog heel veel jodium opnemen. Deze groepen lopen dus het meeste gevaar bij een kernramp.

De schildklier van volwassenen neemt radioactief jodium trager op, maar ook zij lopen gevaar als de stralingsdosis hoog is. Wie tussen de 18 en de 40 jaar is, neemt dus ook beter preventief jodiumtabletten als er een kernramp gebeurt. 

Wie ouder dan 40 is, gaat beter eerst even langs bij de huisarts. Die kan nagaan of er geen sprake is van een ongedetecteerde schildklierziekte. Oudere mensen zijn daar vatbaarder voor. Voor patiënten met een te hard werkende schildklier als gevolg van de ziekte van Graves kunnen hoge dosissen van niet-radioactief jodium gevaarlijk zijn. 

Waar beschikbaar?

Deze tabletten zijn te verkrijgen bij de apotheek. Je neemt best de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee. De apotheker zal één doosje tabletten per vier personen meegeven. Deze tabletten zijn gratis.

Wanneer inname?

Het effect van jodiumtabletten hangt sterk af van het tijdstip van inname. Neem het enkel in op aanbeveling van de overheid. Het nemen van stabiel jodium is immers enkel doeltreffend als het op het juiste moment gebeurt, op aangeven van experts. Volg altijd eerst de aanbeveling om te schuilen. Schuilen is de beste bescherming en heeft steeds voorrang op het innemen van jodium.

De dosis jodium die je moet nemen is afhankelijk van je leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe belangrijker het is om je te beschermen tegen de negatieve gevolgen van radioactief jodium. Na inname blijf je minstens 24 uur beschermd. Bij een nucleair ongeval is de kans dus groot dat je maar éénmalig de aanbevolen dosis moet innemen. Uiteraard moet je wel blijven schuilen en jezelf niet onnodig blootstellen aan radioactieve deeltjes.

Belangrijk om te weten

  • Afhankelijk van de leeftijd moet een andere dosering ingenomen worden. Raadpleeg de bijsluiter.
  • Vooral voor kinderen is de inname van stabiel jodium noodzakelijk. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen, om hun ongeboren kind te beschermen.
  • De inname van stabiel jodium vanaf 40 jaar is niet systematisch aangeraden. Informeer je bij de huisarts.
  • De stabiele jodiumtabletten bieden geen absolute bescherming. Naast de inname van jodium moet je dus ook de andere aanbevelingen van de overheid in acht nemen. In de eerste plaats is schuilen belangrijk.
  • Stabiel jodium is een medicijn. Een kleine minderheid van personen die aan bepaalde aandoeningen lijden, kan hinder ondervinden van de inname ervan. Raadpleeg je huisarts als je twijfelt.
  • Indien je geen stabiele jodiumtabletten in huis hebt, blijf dan binnen (tenzij tegenbericht). Schuilen biedt een afdoende bescherming.
  • Dieren moeten geen stabiele jodiumtabletten innemen. Het heeft geen effect op hen.

Houdbaar tot?

De jodiumtabletten die momenteel op de markt (zie foto) zijn 10 jaar geldig. De datum op de verpakking is de productiedatum van de tabletten (2010). Zij blijven dus nog geldig tot 2020.