Inzameling pesticiden

21/04
inzameling pesticiden

Zaterdag 21 april

Planten in de voegen van het terras of onkruid op het wandelpad in de tuin? We grijpen gemakshalve naar pesticiden die schadelijk zijn voor mens en milieu. Ze komen in onze waterlopen terecht en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo het water waaruit drinkwater gemaakt wordt. Daarom lanceert de stad samen met de Vlaamse Milieumaatschappij de actie “Een kleine daad, schoon resultaat”.

Breng je pesticiden op zaterdag 21 april 2018 naar het Recyclagepark (Viermaartlaan 62). In ruil ontvang je een handige voegenborstel (zolang de voorraad strekt).