Inspraak bij opmaak Zonaal Veiligheidsplan

politie

Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

De politie van Ronse is gestart met de voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan voor de periode 2020 - 2025. In dit plan worden in overleg met de burgemeester, justitie en de Federale Politie de prioriteiten en acties vastgelegd waaraan de politiezone de komende jaren extra aandacht zal geven.

Om de juiste keuze te kunnen maken van de problemen die de meeste aandacht verdienen, zal de politiezone gebruik maken van de recentste criminaliteitscijfers en de gegevens over verkeersinbreuken en overlast. Ook met de resultaten van de nationale bevolkingsbevraging wordt rekening gehouden. Maar liefst 1.400 gezinnen ontvingen hiervoor in april een brief met vragen. Ongeveer 30% van hen vulde de vragen ook in en stuurde ze terug.

Overlegmomenten : Geef jouw prioriteiten!

Om alle inwoners de kans te geven hun mening te geven, organiseert de politie van Ronse de komende weken 4 overlegmomenten. Tijdens deze bijeenkomst zal de korpschef een overzicht geven van de werking van zijn korps en van de resultaten op het vlak van criminaliteit, verkeersveiligheid en overlast. Na deze voorstelling start de bevraging rond deze 3 thema’s (criminaliteit, verkeersveiligheid en overlast) en mogen de aanwezigen hun prioriteiten kiezen. De prioriteiten en problematieken die door de meerderheid van de aanwezigen worden aangehaald, zullen worden opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan.

Voor deze overlegmomenten werden 4 locaties gekozen, verspreid over de stad. Elk overlegmoment start om 19 u. en wordt afgerond rond 21 u.

  • donderdag 22 november in jeugdherberg ‘De Fiertel’
  • donderdag 29 november in stadsfeestzaal COC in de Nieuwe Brugstraat
  • donderdag 6 december in de parochiezaal ‘De Klijpe’ 
  • donderdag 13 december in de Volksbond in de Zonnestraat

Deze overlegmomenten zijn vrij toegankelijk. Inschrijven is niet nodig.