Hulp bij invullen belastingaangifte 2021

belastingaangifte

Fysieke invulsessies in september 

Net zoals afgelopen jaren staan honderden medewerkers van de FOD Financiën klaar om te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Voor wie niet in staat is de aangifte telefonisch te laten invullen, is het dit jaar mogelijk om hulp op kantoor te krijgen. Dan moet je wel een telefonische afspraak maken vóór 30 juni

Eerste stap: telefonische hulp

  • Bel naar het nummer op de bruine envelop van de aangifte en houd je identiteitskaart bij de hand. 
  • Een medewerker van de FOD Financiën maakt een afspraak om samen je aangifte telefonisch in te vullen. 
  • Vul je de aangifte in via Tax-on-web? Je vindt het telefoonnummer op de website van de FOD Financiën.

Tweede stap: hulp op kantoor

  • FOD Financiën Oudenaarde (Marlboroughlaan 4 - 02 572 57 57) 

Kan je om uitzonderlijke redenen niet via de telefoon geholpen worden, bijvoorbeeld door taal-, lees- of spraakproblemen of door een heel complexe aangifte? 

  • Bel naar het nummer op de bruine envelop van de aangifte en houd je identiteitskaart bij de hand. 
  • Een medewerker van de FOD Financiën maakt een afspraak om samen je aangifte in september in te vullen.
  • Aangiftes die met hulp op kantoor worden ingevuld in september worden niet gezien als laattijdige aangiftes, mits de afspraak werd gemaakt vóór 30 juni en je niet in staat bent je aangifte telefonisch te laten invullen.