Hulp bij invullen belastingaangifte 2019

belastingaangifte

Maandag 27 mei in TIO3

De stad Ronse organiseert op maandag 27 mei een zitdag i.s.m. de FOD Financiën voor het invullen van de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018). Deze zitdag zal plaatsvinden in TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse, vanaf 9 u.

Wens je hulp bij het invullen van je aangifte? Contacteer het Sociaal Huis voor een afspraak. Dit kan:

De plaatsen zijn beperkt, leg tijdig je afspraak vast!

Je kan niet langskomen of er zijn geen plaatsen meer?

Je kan zelf je aangifte invullen via www.taxonweb.be (met jouw identiteitskaart en pincode of via de app ITSME).
Je kan tevens elke werkdag in mei van 9 tot 12 u. en in juni van 9 tot 15 u. terecht in het belastingkantoor te Oudenaarde, Marlboroughlaan 4.

Je heb jouw aangifte niet ontvangen?

Maak gerust een afspraak, je dient op de zitdag wel je identiteitskaart mee te brengen.

Je ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Indien je meent dat je voorstel van vereenvoudigde aangifte niet correct is kan je, mits het maken van een afspraak, eveneens terecht op de zitdag. Is het voorstel van vereenvoudigde aangifte correct dan dien je niets te ondernemen.

Wat breng je mee?

Jouw identiteitskaart en de identiteitskaart(en) van de perso(o)n(en) waarvoor je eveneens een afspraak heeft gevraagd, jouw inkomstenfiches en attesten (hypothecaire lening, levensverzekering, kinderopvang…).

Ik heb bijkomende vragen en/of wens extra advies?

Tijdens de zitdag is de hulp beperkt tot het invullen van de aangifte. Er wordt geen extra advies, geen vergelijkingen met andere aanslagjaren gemaakt, dit om de vlotte werking van de zitdagen niet in het gedrang te brengen. Voor dit soort vragen kan je elke werkdag (van 9 tot 12 u.) terecht in je lokaal belastingkantoor (Marlboroughlaan 4 te Oudenaarde) of bij het Contact Center van de FOD Financiën (0257.25757 – van 8 tot 17 u.).

Wist je dat…?

  • Tax-on-web sneller en gemakkelijker is dan een papieren aangifte?
  • Je aangifte voor een groot deel al vooraf is ingevuld, je geen postzegel nodig hebt en je langer de tijd hebt om je aangifte in te dienen.
  • je kans op fouten verkleint door je aangifte in te dienen via Tax-on-web? Een aantal gegevens zijn immers al vooraf ingevuld, veel voorkomende fouten worden aangeduid en je kunt gebruikmaken van wizards.