Hoge Mote, een nieuw onthaal- en belevingscentrum voor Ronse en de Vlaamse Ardennen

Hoge Mote interieur

HOGE MOTE – boeiende geschiedenis

De ‘Hoge Mote’ is een beschermd monument met een boeiende en gevarieerde geschiedenis en een groot toeristisch potentieel. Het verbouwen van de site gebeurde in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat het beheersplan voor de Hoge Mote heeft goedgekeurd. Dit beheersplan is de basis voor een langetermijnvisie voor de volledige historische site en het is tegelijkertijd een duidelijk engagement van de stad en de Vlaamse Overheid om dit monument met de nodige zorg verder te beheren. Het volledig plan kan je hier nalezen.

HOGE MOTE - architectuur

Vanop deze plek kan de bezoeker zijn blik verruimen. Van de Hoge Mote naar De Vrijheid, de stad Ronse en de Vlaamse Ardennen. Die open blik vind je hier letterlijk, de ruimtes nodigen de bezoeker uit om in alle richtingen te kijken. De Hoge Mote had al drie torens, met een vierde toren is het uitzicht compleet. Met prikkelende kijkvensters en verrassende zichtlijnen in elke ruimte ontdek je hier een waaier aan zichten.

HOGE MOTE – toeristisch onthaal- en beleving

De Hoge Mote, centraal gelegen in het historisch centrum is zonder twijfel een grensverleggend onthaal-en belevingscentrum. Dit ambitieus project is ook de spil in het verhaal van het stadsvernieuwingsproject “De Vrijheid”. Toerisme Vlaanderen trok er een subsidie van 522.082 euro voor uit.

Voor het nieuw onthaal- en belevingscentrum werkte het stadsbestuur samen met het architectenteam Murmuur, Bailleul Ontwerpbureau en architect Sabine Okkerse. In dit moderne toeristische onthaal ontdekken bezoekers de waarde van Ronse en de troeven van de streek: het glooiende landschap, de Sint-Hermescultus en het vakmanschap in textiel. Alle tekst en uitleg is er in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarmee bereikt Toerisme Ronse ook de  internationale toerist. De hele site, ook de uitzichttoren, is 100 % toegankelijk voor personen met een beperking. Het belevingscentrum kan gratis bezocht worden en is zonder enige twijfel een familievriendelijke hotspot in de Vlaamse Ardennen. De bezoeker die alle modules wil ontdekken is op z’n minst een uurtje zoet. De openingsuren van het belevingscentrum zijn gekoppeld aan die van het infokantoor, zie www.visitronse.be.