Heraanleg voetpaden en verhogen kruispunten in de O. Decrolylaan

Vanaf 14 mei 2018 worden in de O. Decrolylaan de voetpaden heraangelegd en wordt het kruispunt ter hoogte van de G. Desmetstraat en het kruispunt H. Van Wynghenestraat - Scheldekouter verhoogd. Deze werken zullen tot 20 juli duren. Er wordt in 4 fases gewerkt.

  • fase 1: de voetpaden worden heraangelegd aan beide kanten vanaf de L. Pasteurlaan tot kruispunt G. Desmetstraat inbegrepen. De G. Desmetstraat wordt afgesloten thv. de O. Decrolylaan. Bewoners kunnen de G. Desmetstraat in- en uitrijden via de Beukenlaan. Het verkeer kan in 1 richting blijven rijden, komende van de Elzeelsesteenweg richting O. Decrolylaan. Omleiding via de Aatstraat en A. Hullebroeckstraat.
  • fase 2: de voetpaden worden heraangelegd aan beide kanten vanaf kruispunt G. Desmetstraat tot aan de 2e inrit Scheldekouter. Het verkeer kan in 1 richting blijven rijden, komende van de Elzeelsesteenweg richting O. Decrolylaan. Omleiding via de Aatstraat en A. Hullebroeckstraat.
  • fase 3: de voetpaden worden heraangelegd aan beide kanten vanaf kruispunt Scheldekouter (2e inrit - afgesloten) tot aan de Elzeelsesteenweg. Het verkeer kan in 1 richting blijven rijden, komende van de Elzeelsesteenweg richting O. Decrolylaan. Omleiding via de Aatstraat en A. Hullebroeckstraat.
  • fase 4: het kruispunt O. Decrolylaan - H. Van Wynghenestraat – Scheldekouter wordt verhoogd. Er is geen doorgang mogelijk voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt. Er wordt een omleiding voorzien via de omliggende straten. De uitvoeringsperiode voor fase 4 is afhankelijk van de voorgaande fases.