Heraanleg stationsomgeving

station

Aanleg reizigersparking en fietsenstalling

Maandag 11 maart is de NMBS gestart met de voorbereidingen voor de heraanleg van de stationsomgeving. Er komt een nieuwe reizigersparking met 182 parkeerplaatsen waarvan 8 parkeerplaatsen voor mindervaliden en 2 parkeerplaatsen voor elektrisch laden alsook een nieuwe fietsenstalling voor 174 fietsen.

Door deze werken zal er beperkte hinder zijn m.b.t. de bereikbaarheid van de perrons en de huidige fietsenstalling:

  • Via de voorzijde van het station zal men perron 1 enkel kunnen bereiken via de doorgang aan de fietsenstalling (naast de goederenloods)
  • De rechtstreekse doorgang van het fietspad vanaf Molendam langs perron 2 naar de voorzijde van het station zal tijdelijk onderbroken worden. Er wordt een tijdelijke fietsenstalling op het uiteinde van het fietspad voorzien. Een tijdelijke trap zal er voor zorgen dat men de perrons kan blijven bereiken.
  • Op het terrein naast de goederenloods zal tijdens de werken niet geparkeerd kunnen worden. Daar wordt immers de nieuwe stationsparking aangelegd.

Na aanleg van de nieuwe reizigersparking en fietsenstalling zal de oude reizigersparking afgesloten worden en de oude fietsenstalling verwijderd worden. Samen met de aanleg van de nieuwe reizigersparking wordt ook het deeltje fietssnelweg tussen de reizigersparking en het station aangelegd. De Provincie is momenteel in overleg met de stad en de andere betrokken actoren om het ontwerpplan voor het deel fietssnelweg tussen het station en de Viermaartlaan te finaliseren zodat dit deel fietssnelweg dan ook kan aangelegd worden.

De aanleg van de fietssnelweg wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).