Heraanleg Broeke: fase 3

Deel tussen Kruisstraat en Glorieuxlaan

Vanaf vrijdag 31 januari wordt de heraanleg van Broeke fase 3 uitgebreid met het deel vanaf de Oudestraat tot aan het kruispunt Kruisstraat. De Oudestraat is tijdens de week volledig afgesloten ter hoogte van Broeke voor de aanpassing  van het fietspad en de rijweg. Tijdens het weekend en in principe ook ’s avonds in de week zal de aannemer ervoor zorgen dat doorgang vanuit Broeke naar de Oudestraat wel mogelijk is. De omleiding wordt voorzien via de Kruisstraat. De signalisatie in de Kruisstraat en Oudestraat wordt aangepast zodat het verkeer komende uit de Oudestraat via de Kruisstraat richting Ronse mag uitrijden. Aangezien het zicht bij het uitrijden daar beperkt is, is voorzichtigheid geboden. De doorgang van de Klevestraat naar Broeke is mogelijk zodanig dat het verkeer ook via de Klevestraat kan wegrijden. Let wel dat dit deel van Broeke nog steeds deel uitmaakt van een werfzone en ook daar voorzichtigheid geboden is. Deze fase duurt tot het einde van de werken in Broeke.

Werken Broeke - uitbreiding 2 van fase 3: deel Broeke vanaf Oudestraat tot Kruisstraat voor aanpassingen voetpad en fietspad

In de Kruisstraat ter hoogte van Broeke starten op 24 februari 2020 de aanpassingswerken van voet- en fietspad. In de Kruisstraat blijft er doorgang mogelijk in beide richtingen via versmalde  rijstroken over fietspad en parkeerstrook. Deze werken zullen duren tot 28 februari.

Ondertussen werden in Broeke, deel tussen de Glorieuxlaan en de Klevestraat, de voetpaden aangelegd en de onderlaag van de wegverharding aangebracht. In het volgende deel van Broeke, tussen de Klevestraat en de Jacob Van Arteveldestraat, zullen de voetpaden eerstdaags aangelegd worden en werd de voorlopige wegverharding aangelegd in steenslag. Nadien wordt het laatste deel van Broeke uitgevoerd tot en met het kruispunt Kruisstraat.