Grondruil

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat er zal worden overgegaan tot de grondruil van een deel van een perceel grond, eigendom van de stad, gelegen langs de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Weverijstraat. Gekadastreerd 2de afdeling, sectie C, deel van nummer 949K, met een oppervlakte volgens meting 30,72 m².
Dit stuk grond wordt geruild tegen een deel van een perceel grond, eigendom van de firma Easywash International nv, Mazelstraat 56, 1745 Opwijk. Dit is gelegen aan de Ninoofsesteenweg, gekadastreerd 2de afdeling, sectie C, deel van nummer 910Y2, met een oppervlakte volgens meting van 30,72 m².

Het dossier ligt nog tot 24 oktober ter inzage op het stadhuis, Technische Dienst, waar alle nodige inlichtingen kunnen bekomen worden.

Na verloop van het onderzoek en eventuele bezwaren dient dit dossier door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. Deze beslissing zal te raadplegen zijn op deze pagina.