Groepsaankoop stookolietanksanering

stookolietanksanering

Vrijblijvend inschrijven

Stap je over op een andere energiebron? Of ben je aan het verbouwen en stoot je tijdens de werken op een tank die niet in regel is met de milieuwetgeving? Laat je oude stookolietank reglementair buiten gebruik stellen!

SOLVA organiseert samen met de stad Ronse een groepsaankoop voor sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks bij particulieren. Saneren van een tank is goedkoper dan een eventuele bodemsanering en door een groepsaankoop te organiseren kan de prijs voor het buiten gebruik stellen van een oude tank gedrukt worden. Inschrijven voor de groepsaankoop stookolietanksanering brengt geen enkele verplichting met zich mee. Na de inschrijving krijg je een offerte. Vervolgens beslis je of je al dan niet ingaat op het aanbod om de tank door de aangestelde firma te laten reinigen of verwijderen.

Op woensdag 24 april 2019 werd het project voorgesteld tijdens een infoavond in Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13 Ronse. Voor meer informatie kan je nog steeds terecht bij de dienst Omgeving, 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be

Inschrijven groepsaankoop tot eind december 2019
Inschrijven voor de groepsaankoop kan via http://www.solva.tanksaneringen.be/. Inschrijven is mogelijk tot eind december 2019. Voor meer info: bel gratis naar 0800 111 24 of mail naar solva@tanksaneringen.be