Groepsaankoop stookolietanksanering

stookolietanksanering

Infoavond woensdag 24 april om 20 u.

Brouwerij De Keyer, Priestersstraat 13

Stap je over op een andere energiebron? Of ben je aan het verbouwen en stoot je tijdens de werken op een tank die niet in regel is met de milieuwetgeving? Laat je oude tank reglementair buiten gebruik stellen!

SOLVA organiseert samen met de stad Ronse een groepsaankoop voor sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks bij particulieren. Saneren van een tank is goedkoper dan een eventuele bodemsanering, en door een groepsaankoop te organiseren kan de prijs voor het buiten gebruik stellen van een oude tank gedrukt worden. Inschrijven voor de groepsaankoop stookolietanksanering brengt geen enkele verplichting met zich mee. Na de inschrijving krijg je een offerte. Vervolgens beslis je of je al dan niet ingaat op het aanbod om de tank door hen te laten verwijderen.

Op woensdag 24 april 2019 om 20 u. wordt het project voorgesteld tijdens een infoavond in Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13 Ronse. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Omgeving, 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be

Inschrijven groepsaankoop
Inschrijven voor de groepsaankoop kan via www.solva.tanksaneringen.be of op de infoavond van 24 april. Inschrijven is mogelijk tot eind december 2019. Voor meer info over de groepsaankoop: bel gratis naar 0800 111 24 of mail naar solva@tanksaneringen.be