Fonds Dr. Oscar Delghust - Prijsvraag 2020

Ronse stadhuis

Prijs voor lokale geschiedschrijving

Het Oscar Delghustfonds schrijft dit jaar zijn veertiende vijfjaarlijkse prijs voor lokale geschiedschrijving uit. Sedert 1955 bekwamen 18 lokale geschiedschrijvers één of meerdere prijzen of een vermelding. Het Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van het oeuvre van dokter Oscar Delghust (1869-1958), burgemeester van Ronse en de eerste moderne geschiedschrijver van de stad, als een stimulans voor onze lokale vorsers.  

Inzendingen

Elke in het Nederlands of in het Frans gestelde oorspronkelijke studie betreffende de geschiedenis, folklore, archeologie, alsook de historische hulpwetenschappen omtrent de stad Ronse en omliggende. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van foto's en tekeningen om de tekst te illustreren.

Indienen

De inzendingen dienen op papier en bij voorkeur op stick of cd-rom te worden ingediend. Komen in aanmerking: werken die na 1 december 2015 gepubliceerd werden en onuitgegeven werken. Exemplaren in handschrift worden niet aanvaard.

De inzendingen moeten in tweevoud voor 15 december 2020 gestuurd worden naar het secretariaat van het Delghustfonds, p/a dienst Toerisme, De Biesestraat 2 te 9600 Ronse, onder vermelding 'Prijsvraag 2020'. Eén exemplaar van elke inzending blijft eigendom van het Delghustfonds. Bij de inzending dient een uittreksel uit het strafregister (voorheen: getuigschrift goed zedelijk gedrag) dienstig voor openbare besturen, gevoegd te worden.

Beoordeling

De ingestuurde werken zullen beoordeeld worden door een daartoe aangestelde jury. Aan de laureaat wordt een prijs van € 2.500 uitgereikt. Indien de jury echter de mening toegedaan is, dat geen enkel werk in aanmerking komt voor de prijs, staat het hem nochtans vrij om aanmoedigingspremies toe te kennen.

De beslissing van de jury is onherroepelijk.
De bekroonde auteur van de voorgaande prijs zal één zittijd wachten alvorens weer te kunnen deelnemen.

Meer info: 055 23 28 10 of conservator@ronse.be