Fietssnelweg Viermaartlaan-station

fietssnelweg

Start aanleg : 19 april 2022

Op 19 april start de aanleg van een volgende fase van de fietssnelweg F421 in Ronse: het deel tussen de Viermaartlaan en het station. Het dubbelrichtingsfietspad langs de Viermaartlaan zal ook onderdeel vormen van de fietssnelweg. Vanop dit bestaand fietspad zal een aansluiting voorzien worden onder de Pessemiersbrug door. De fietsweg wordt aangelegd op de oude spoorwegbedding tot aan de fietsenstalling. Ter hoogte van het busstation versmalt de fietsweg. Voorbij het station sluit de fietsweg aan op het al gerealiseerde segment ter hoogte van de goederenloods.

Dit stuk fietssnelweg wordt uitgevoerd in een 4m-brede asfaltverharding. De werken starten op de Viermaartlaan en zullen geleidelijk opschuiven richting station. Er is voorzien om de werken binnen de 80 werkdagen uit te voeren. Hoewel de werken voor de nodige hinder kunnen zorgen, zullen het treinstation, de bushaltes en de fietsenstalling altijd bereikbaar blijven. Volg in de verschillende fases van het project aandachtig de bewegwijzering en eventuele omleidingen.

Aangezien de fietssnelweg zal lopen vóór het stationsgebouw, worden de bestaande parkeerplaatsen voor mindervaliden, de taxistandplaatsen en de kiss & ride zone binnenkort verplaatst naar de parkeerstrook langsheen de IJzerstraat waar ook 2 plaatsen voor kortparkeren werden voorzien. Op de vernieuwde stationsparking zijn er ook 8 parkeerplaatsen voor mindervaliden van waaruit vlot toegang mogelijk is naar de perrons.

Voor dit deel fietssnelweg, investeert de provincie Oost-Vlaanderen 236.711 euro waarvan 58.089 euro gesubsidieerd wordt door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid en 116.177 euro door het Europese Interreg-project ‘Eurocyclo’. Langs het traject wordt ook openbare verlichting geplaatst, hiervoor heeft de Provincie Oost-Vlaanderen reeds een subsidiebelofte gemaakt aan de stad Ronse voor een bedrag van 16.260 euro. De verlichting zal gedimd worden tussen 23.00 u en 6.00 u.

In de loop van 2022 zullen ook de werken starten voor het deel fietssnelweg parallel met de spoorlijn tussen de nieuwe stationsparking en de Barreelstraat. De provincie Oost-Vlaanderen stelt daarvoor een aannemer aan. Na de aanleg van dit traject zal de fietssnelweg bewegwijzerd worden en kan iedereen gebruik maken van deze belangrijke fietsroute die van oost naar west door de stad loopt, langs Klein Frankrijk, de Europawijk, het station en Pont West.

Meer info: https://fietssnelwegen.be/fietssnelwegen/F421