Extra maatregelen Ommegangstraat - Schorissesteenweg

betonblokken

Veiligheidsmaatregelen vanaf 20 januari

Sinds mei zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ronse gestart met de heraanleg van Broeke (N48b) in Ronse. Er komen nieuwe voetpaden, fietspaden en parkeerstroken. Ook komt er een gescheiden riolering en een nieuwe wegdek. De werken schieten goed op, maar zorgen helaas voor heel wat sluipverkeer van zwaar verkeer (+7,5 ton).

Om de veiligheid te verhogen op de Ommegangstraat en Schorissesteenweg besliste het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) samen met de stad Ronse, de gemeente Maarkedal en de politie om extra maatregelen te nemen. Deze maatregelen gaan in op 20 januari en blijven geldig tot het einde van de werken. Deze zullen nog duren tot mei 2020 (afhankelijk van het weer).

De extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig omdat de tonnage - en snelheidsbeperking op de Ommegangstraat en Schorissesteenweg niet gerespecteerd worden. Volgende maatregelen gaan vanaf 20 januari tot het einde van de werken in voege.  

  • Er komen op de Schorissesteenweg (N454) en Ommegangstraat (N425) op verschillende plaatsen wegversmallingen met beurtelings verkeer om de snelheid te verlagen.
  • Voor de veiligheid worden alle fietsers omgeleid tussen het kruispunt met de N60 en de Hof Te Fiennestraat. Ze rijden om via N60, Dieriksstraat, Bakkerbos, Weitstraat, Terbeke en Hof Te Fiennestraat in de beide richtingen.
  • Er komt een tonnagebeperking (+7,5 ton, behalve voor bussen van De lijn en plaatselijk verkeer) vanaf kruispunt Chaussée de Ninove / Quatre Vents (N48) en van kruispunt Schorissesteenweg (N454) / Koekamerstraat tot het kruispunt Ommegangstraat (N425) met N60/Kruisstraat. Dit enkel voor het verkeer richting Kruisstraat/N60. Zij rijden om via de voorziene omleiding via Brakel N48, N8  en de N60. 
  • De Kafhoek wordt tussen de N425 en N454 geknipt zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.