Extra budget voor vrije tijd

vrije tijd

Verhoging subsidies voor verenigingen vrijetijdssector

De sectoren binnen de vrije tijd werden de voorbije maanden stevig dooreengeschud door het coronavirus. Heel wat verenigingen hebben hun werking moeten neerleggen of anders organiseren. De schade door de coronacrisis is voor veel verenigingen groot. Er is sprake van gederfde inkomsten (vaak gekoppeld aan verminderde uitgaven), maar ook van doorlopende, niet-recupereerbare en extra uitgaven. Corona hakt er bij het Vlaamse verenigingsleven dus stevig in.

Om het lokale verenigingsweefsel in Ronse even sterk te houden als voorheen, voorziet de stad extra financiële ondersteuning voor deze sectoren. In een eerste fase steunt de stad de erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen via een eenmalige opschaling van de eerder toegekende werkingssubsidies met 50%. Op deze manier wordt snel zuurstof gegeven aan de verenigingen zonder dat extra inspanningen gevraagd worden.

Om deze extra financiële middelen te ontvangen hoef je als vereniging dus zelf geen extra stappen te ondernemen.

Het lokaal bestuur heeft er vertrouwen in dat bestuurders deze middelen zullen inzetten om de impact van de pandemie zo klein mogelijk te houden. De stad wil vermijden dat de verenigingen de extra kosten door de coronamaatregelen aan hun leden doorrekenen of dat ze hun werking moeten stopzetten of inperken. Vrije tijd is een basisrecht voor iedereen. Ook in coronatijden is het belangrijk de talrijke verenigingen hierin te ondersteunen.