Dubieuze websites voor uittreksels strafregister

Websites bieden uittreksels aan tegen betaling

De dienst burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Het gaat hier om een illegale praktijk, waarbij zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt.

Een uittreksel uit het strafregister kan je altijd rechtstreeks aanvragen bij de dienst burgerzaken. Dit kan online via https://ronse.egovflow.be/ of aan het loket op het stadhuis.

Deze procedure is steeds gratis. De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten.