Dienstverlening vreemdelingendienst

1) Verlenging van uw verblijf als toerist

Aanvraag indienen per mail:

De mee te sturen documenten zijn in beide gevallen dezelfde:

  • Kopie van de aankomstverklaring
  • Kopie van het paspoort inclusief alle gebruikte pagina’s
  • Motivatiebrief waarom het Schengengebied niet tijdig verlaten kan worden + documenten die dit bewijzen (bijvoorbeeld: annulatie van uw vlucht)
  • Geldige reisverzekering (voor de duur van de verlenging: best 3 maanden)

2) Verlenging van uw verblijfsdocument

  • Indien aan de verlenging van jouw A-kaart voorwaarden verbonden zijn: gelieve zeker binnen de 45-30 dagen vóór het verval van je kaart de nodige bewijsstukken door te mailen naar de vreemdelingendienst! Indien je niet zeker bent over wat je precies moet opsturen, bel of mail naar 055 23 27 83 -  vreemdelingendienst@ronse.be
  • Indien jouw kaart (B/C/E/E+/F/F+) vervallen is, neem contact op via 055 23 27 83 of vreemdelingendienst@ronse.be

3) Voor de afhandeling van lopende dossiers

Gelieve telefonisch of per mail contact op te nemen met de vreemdelingendienst: 055 23 27 83 - vreemdelingendienst@ronse.be. De tijdspannes voor het indienen van bewijsstukken blijft gehandhaafd, let er dus op dat je bewijsstukken tijdig doorgestuurd kunnen worden.

4) Indien je dringend moet reizen: maak een afspraak via 055 23 27 83 !