Covid Event Risk Model

CERM

Heropstart evenementen

Sinds 1 juli kan de brede evenementensector in Vlaanderen stilaan herstarten. Het protocol wat deze heropstart betreft is gekend. Het Covid Event Protocol is een gids voor alle private en publieke organisatoren om events covid-veiliger te maken. Zo kan elke organisator nagaan of het haalbaar is zijn/haar event te kunnen organiseren, gezien de strenge maatregelen. Of welke eventuele extra inspanningen nog genomen kunnen worden om het event zo covid-veilig mogelijk te organiseren.

Wil je een evenement in Ronse organiseren?
Dan volstaat het een COVID Event Risk Model (CERM) in te vullen. Wanneer je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, kan je een pdf downloaden. Deze pdf stuur je dan via mail naar aanvraagevenementen@ronse.be. Een standaard aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement hoef je dus niet meer in te vullen.

Wat is een CERM analyse?
Een CERM analyse is een dynamisch adviesmodel dat private en publieke organisatoren helpt het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen. Dit model bevat onder meer een vragenlijst en een gedragscode. Wie de vragenlijst invult, krijgt als eindresultaat een groen, oranje of rood licht.

 • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden. Bij een groen label kan je een officiële aanvraag doen bij het stadsbestuur.
Het model is gratis online beschikbaar via www.covideventriskmodel.be.

Een CERM analyse is noodzakelijk voor:

 • Alle evenementen op publiek domein.
 • Alle evenementen georganiseerd op privé domein maar publiek toegankelijk (bvb garageverkoop, buurfeest, bbq van de scouts…)
 • Alle private evenementen met meer dan 200 personen.

Wat valt niet binnen de scope van aanvraag evenementen:

 • Recepties en banketten georganiseerd door particulieren die overeenkomstig het MB zijn toegestaan voor 50 personen in juli en tot 100 personen in augustus, op voorwaarde dat ze worden georganiseerd met een professionele cateraar die de naleving van de regels van het horecaprotocol garandeert.
 • Begeleide B2B-evenementen tot 200 personen, op voorwaarde dat ze worden georganiseerd met een professionele cateraar die de naleving van de regels van het horecaprotocol garandeert.

Groen licht + bijzondere ondersteuning

Pas als je groen licht krijgt, kan je de toestemming voor je evenement aanvragen bij de dienst evenementen van de stad Ronse. Omwille van uitzonderlijke omstandigheden worden een aantal bijzondere ondersteuningen voorzien:

 • Van de minimumperiode van 10 weken voor het evenement afgeweken. Het kan dus sneller.
 • De uitleendienst wordt aangevuld met materiaal ter ondersteuning van de organisatie van veilige evenementen (informatieborden, signalisatie, dispensers...).
 • Het materiaal wordt uitzonderlijk tot eind september gratis ter beschikking gesteld van organisatoren.