Corona : handel en horeca

winkel

UPDATE : dinsdag 5 mei - 12 u.

Maatregelen voor handel en horeca

Overal zijn ingrijpende maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. 

>> De federale overheid heeft een infonummer opgestart voor burgers of ondernemers die economische vragen zouden hebben : 0800 120 33.

De Coronacrisis heeft het hele land nu reeds een tijdje in haar greep, maar geleidelijk aan kunnen  ondernemers beginnen dromen van de heropening van hun zaak. Vanaf 11 mei mogen (bijna) alle winkels terug open zoals kleding- en schoenenwinkels, parfumeriezaken, interieurwinkels etc. Iets om naar uit te kijken!

Een lijst van genomen maatregelen per sector kan je terugvinden op: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven#Horeca .

 

Hoe zorg je voor een veilige heropstart van je zaak?

Met het zich op een progressieve heropening van de winkels vanaf 11 mei is het uiterst belangrijk dat dit in de meest veilige omstandigheden gebeurt. Hiervoor heeft Comeos het Phoenixplan uitgewerkt. Deze gids bevat richtlijnen die gevolgd moeten worden vóór de heropening van jouw zaak en bevat ook richtlijnen voor de ruimtes toegankelijk voor klanten.

Er werden bovendien sectorfiches aan toegevoegd met extra richtlijnen (voor de verkoop van elektro, kledij, interieurartikelen, …).

De sociale gesprekspartners vragen om strikt de maatregelen opgelegd door de regering vóór de heropening van jouw winkel toe te passen en bijkomende ideeën toe te passen wanneer ze adequaat zijn. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van jouw werknemer op het werk en dien je ook alles in het werk te stellen om deze veiligheid te verzekeren!

Bijkomende ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

Corona hinderpremie

Sinds kort staat de applicatie online om de corona hinderpremie aan te vragen (roze knop). Wie zich vooraf aangemeld had via het webformulier kreeg gisteren reeds een link doorgestuurd. Als alle voorwaarden voldaan is, wordt de premie binnen de 14 dagen uitbetaald. De premie aanvragen kan nog tot en met 5 mei 2020 via de website van VLAIO.

Compensatiepremie: in geval van groot omzetverlies door coronacrisis

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun: de compensatiepremie. Check hieronder of jij in aanmerking komt en wat je precies moet doen om de premie te bekomen. De Vlaamse Regering heeft deze maatregelen intussen bevestigd!

Heb jij recht op de compensatiepremie?

Als je bedrijf door de overheid niet verplicht wordt om te sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent naar aanleiding van de coronacrisis. Dan heb je recht op deze compensatiepremie.
Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van de volgende categorieën vallen:

 • Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;  
 • Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;  
 • Categorie 3: de dienstenleveranciers die door de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;  
 • Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren; 
 • Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan door de coronavirusmaatregelen. In deze categorie moet je je omzetverlies motiveren en zal dat gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Moet je zaak verplicht gesloten blijven als maatregel van de overheid, dan heb je recht op de hinderpremie.

De hinderpremie kan je NIET combineren met deze compensatiepremie.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • € 3.000 als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.  
 • € 1.500 voor zelfstandigen in bijberoep die een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78, minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten, én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer. 
 • Voor zelfstandigen in bijberoep die een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78, die voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer, én die verplicht moeten sluiten.

Merk op: 
Gepensioneerden & student-ondernemers komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel.

Welke zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve vestiging hebben in het Vlaamse Gewest.
 • Je moet actief ingeschreven zijn in de KBO vóór 13 maart 2020.
 • Je omzetverlies is minstens - 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. 
 • Ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van - 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. 
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming.
 • Er is geen cumul met de hinderpremie, achtergestelde lening en Gigarant waarborg of met de sluitingspremie bij openbare werken.
 • Sommige ondernemingen hebben géén recht op de compensatiepremie.

Hoe aanvragen?
De compensatiepremie kan je ten vroegste eind april aanvragen via een toepassing bij VLAIO. De aanvraag moet ingediend zijn vóór 30 juni 2020.

De soldenperiode wordt uitgesteld tot 1 augustus

De soldenperiode wordt met één maand uitgesteld en loopt van zaterdag 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020. De regels rond solden blijven gewoon gelden:

 • Enkel tijdens de maand augustus mag er over “solden, koopjes, einde reeks, opruiming” gesproken worden.
 • Verkoop met verlies is enkel toegelaten tijdens de soldenmaanden.
 • De producten die onder de benaming ‘solden’ verkocht worden, moeten in het bezit van de handelaar zijn voor het begin van de soldenverkoop. Herbevoorrading is dus uitdrukkelijk verboden. Producten die tijdens de soldenperiode geleverd worden, mogen niet als solden verkocht worden.
 • De sperperiode verschuift naar juli.

De sperperiode verschuift mee, en valt dit jaar dus in de maand juli. De regels rond sperperiode blijven gewoon gelden:

 • Enkel van toepassing op de sectoren van kleding, schoenen en lederwaren.
 • Tijdens die sperperiode mag een handelaar in de sectoren van kleding, schoenen en lederwaren in principe geen prijsverminderingen aankondigen.
 • Tijdens de sperperiode mag men wel kortingen geven of doorrekenen aan de kassa (zonder die aan te kondigen in reclameacties).
 • Ook koppelverkoopacties en andere vormen van gezamenlijk aanbod, zoals bijvoorbeeld 2+1 gratis, 2 stuks kopen = 20% op het geheel, etc. zijn toegelaten. Deze kunnen niet verboden worden o.w.v. Europese regelgeving.

Voeg me toe aan het Winkelhierplatform

Meer en meer mensen zijn er zich van bewust dat lokaal kopen van levensbelang is. Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor elkaar. En dat is in coronatijden meer dan nodig. Samen met de Vlaamse Overheid heeft UNIZO een extra promotiekanaal geopend www.koopinjebuurt.be. De overheid zal een campagne opstarten naar alle Vlamingen en oproepen om lokaal te kopen bij ondernemers die op dit platform te vinden zijn. UNIZO heeft een eenvoudige zoekmotor ontwikkeld waarlangs (potentiële) klanten jouw bedrijf kunnen terugvinden, telefonisch, per e-mail of via de website of webshop als je die hebt. Zodat ze weten dat ze bij jou lokaal kunnen kopen! Eenvoudig, snel en volledig gratis. Je zal dus vermeld worden op beide platformen in één moeite. Heb jij jezelf al geregistreerd of gevalideerd?

Voor wie?

 • Het platform is bedoeld voor íedere ondernemer, uit elke sector. 
 • Je moet dus geen retailer zijn.
 • Je hoeft géén webshop te hebben. Het platform kan ook gebruikt worden om telefonische bestellingen aan te nemen.
 • Het platform is zowel naar bedrijven als consumenten gericht. Het kan dus ook als B2B-zoekmotor gebruikt worden.
 • Je moet zelfs geen UNIZO-lid zijn.
 • Je moet enkel beschikken over een geldig Belgisch ondernemingsnummer en een online UNIZO-account. Als je nog geen online UNIZO-account hebt, kan je dat gratis aanmaken.
 • Meer info: https://www.unizo.be/winkelhier#unizowinkelhier

Vrijstelling auteursrechten

Handels- en horecazaken die door de coronamaatregelen hun deuren sloten, kunnen rekenen op een solidariteitsbijdrage van auteurs, componisten en uitgevers. UNIZO is dit samen met haar Waalse partner UCM overeengekomen met Sabam, de inner van de auteursrechten.

Concreet? Sabam zal voor één maand de auteursrechten in mindering te brengen van de unisono factuur. Dus je betaalt één maand lang geen auteursrechten. 

Zowel de handels- en horecazaken die door de overheidsmaatregelen verplicht gesloten zijn, als de winkels die zelf besloten hun zaak te sluiten, zoals bijvoorbeeld chocolatiers, kunnen de bijdrage aanvragen. In totaal gaat het om meer dan 60.000 handelszaken. Deze bijdrage wordt gefinancierd met rechten afkomstig van auteurs, componisten en uitgevers.

Is jouw handelszaak gesloten als gevolg van de maatregelen van de overheid? Dan kan je deze solidariteitsbijdrage vanaf 4 mei eenvoudig en snel aanvragen via de website van Unisono. De bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur (inning onder de naam Unisono) of terugbetaald via een creditnota.

Andere initiatieven