Burgerbevraging stadsmonitor

enquete

Wat is voor jou belangrijk in jouw stad?

Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. De “Stadsmonitor” bevat gegevens van meer dan 300 indicatoren, waarvan er ruim 100 worden verzameld door een driejaarlijkse burgerbevraging. Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je veilig fietsen in jouw gemeente of stad? Is er voldoende groen? Ben je tevreden over de voorzieningen in jouw stad?

Momenteel bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ook in Ronse een representatieve groep inwoners van 17 t.e.m. 85 jaar. Ben jij er één van, dan ontvang je achtereenvolgens:

  • een brief met een link naar de online vragenlijst
  • een herinnering of bedankingsbrief
  • een papieren vragenlijst voor wie nog niet reageerde
  • een laatste herinnering of bedankingsbrief.

Ben jij één van de geselecteerden? Aarzel dan niet om mee te werken aan deze enquête. Met de resultaten wil het ABB steden en gemeenten ondersteunen om betere beslissingen te nemen. Deze inzichten geven immers een unieke kijk op wat voor jou belangrijk is in jouw stad. Dit is dan ook een kans om jouw mening daarover te geven.