Burgerbevraging

Burgerbevraging

Geef je mening over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur.

In 1893 werd in ons land de stemplicht ingevoerd en in 1914 de leerplicht. Sinds 1948 hebben vrouwen stemrecht. En vandaag beschermt een wet onze privacy. Alles evolueert. Maar hoe zit het met de toekomst van onze democratie en staatsstructuur?

Online burgerbevraging vanaf 25 april

De Federale regering wil aan alle burgers die dit wensen de mogelijkheid geven om hierover hun mening te geven. Daarom wordt er vanaf 25 april een online burgerbevraging georganiseerd. Alle Belgen en inwoners van België die ouder zijn dan 16 jaar kunnen meedoen op eenlandvoordetoekomst.be. Ook jij?

Via deze bevraging wil de federale regering ideeën en aanbevelingen verzamelen voor de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. Het verslag ervan zal publiek raadpleegbaar zijn en bezorgd worden aan de federale regering, het Parlement en aan de politieke partijen om de politieke dialoog te voeden. De resultaten dienen als input voor de vernieuwing van onze democratie en als voorbereiding op een toekomstige staatshervorming.