Bezoekregeling in WZC De Linde

bezoek ouderen

Update : 31/08/2020

Opnieuw bezoek op de kamer mogelijk.

Directeur Tom Aelbrecht : "Het geduld van bewoners, familie en vrienden werd de voorbije weken andermaal zwaar op de proef gesteld. Het gemis en verlangen naar nabij contact waren groot. Velen snakken naar contact in de vertrouwde omgeving. Na grondige evaluatie zijn wij ervan overtuigd, mede gesteund door de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat we de bestaande bezoekersregeling kunnen versoepelen vanaf woensdag 2 september 2020.

U zal merken dat de huidige voorwaarden (zie opsomming) grotendeels overeenstemmen met deze van begin juli 2020. Wij benadrukken evenwel dat het van cruciaal belang is dat éénieder ten allen tijde het mondneusmasker draagt.

Helaas dienden onze personeelsleden de voorbije periode al te vaak vast te stellen dat meerdere bezoekers zich niet aan deze voorwaarde hielden. Dit getuigt van weinig respect t.a.v. onze bewoners en personeelsleden. Elkeen draagt hierin een verantwoordelijkheid zodat kamerbezoek niet opnieuw dient teruggeschroefd te worden.

We bedanken alvast iedereen voor zijn begrip! Bij vragen kan je steeds terecht bij de hoofdverpleegkundigen en directie. De contactgegevens van het woonzorgcentrum en onze medewerkers vind je hier."

Voorwaarden kamerbezoek vanaf woensdag 2 september 

 • Respecteren van de social distancing. Bezoekers blijven altijd op 1,5 meter van onze bewoners en medewerkers.
 • Bezoekers dragen altijd een mondneusmasker waarvoor ze zelf instaan. Tijdens het bezoek draagt ook de bewoner een mondneusmasker dat ter beschikking wordt gesteld.
 • Bezoekers ontsmetten de handen bij binnenkomst van de instelling en bij het verlaten van de kamer van de bewoner (alcoholgel is tevens aanwezig aan elke toegangsdeur van de individuele kamer)
 • Er kunnen maximaal 2 personen  tegelijk op bezoek komen. Dit mogen bij elk bezoek andere personen zijn. Ook huisdieren zijn toegelaten.
 • Bezoek is enkel mogelijk van maandag tot zondag tussen 13.30 en 18 uur. Men hoeft voorafgaandelijk geen afspraak te maken.
 • Bij aankomst moet elke bezoeker zich registreren en een verklaring op eer ondertekenen dat hij/zij gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde of positief testte op COVID-19.
 • Het bezoek gaat door op de kamer met open deuren. Bezoekers nemen de kortste weg van en naar de kamer en ze gaan niet op andere kamers binnen.
 • De cafetaria ‘Het Muziekbos’ zal enkel toegankelijk blijven voor de bewoners tussen 13.30 en 16.30 u. Bezoek wordt momenteel nog niet toegelaten.

Regeling bezoek, ophalen / afgeven was en boodschappen

 • De bewoner beslist autonoom welk bezoek hij of zij wenselijk acht.
 • Vanaf woensdag 2 september is het niet meer mogelijk om afspraken te maken voor georganiseerd bezoek.
 • Het brengen en ophalen van was en boodschappen zal vanaf dan kunnen gebeuren tijdens het bezoekmoment.
 • Bezoekers van bewoners op de afdeling Princekouter / Passerelle kunnen zich aanmelden aan de ingang via de Bredestraat.

Evaluatie bezoekregeling

Directeur Tom Aelbrecht : "Woonzorgcentrum De Linde zal de nieuwe bezoekregeling opvolgen en evalueren. Het is mogelijk dat er in de komende weken of maanden nog aanpassingen doorgevoerd worden. Ook wanneer een personeelslid of bewoner positief zou testen op COVID-19, kan de bezoekregeling met onmiddellijke ingang aangepast worden. Wij kijken er evenwel naar uit om weer familie en vrienden te kunnen ontvangen in onze voorziening en wensen iedereen een hartelijk weerzien in de vertrouwde omgeving van onze bewoners."

Draag zorg voor jezelf en elkaar! #samentegencorona