Bezoekregeling in WZC De Linde

bezoek ouderen

Update : 14/10/2020

Bezoekregeling opnieuw verscherpt:

>> Geen bezoek meer op de kamer 

>> Enkel na reservatie

Directeur Tom Aelbrecht : "De evolutie van de besmettingen met het coronavirus gaat helaas opnieuw de verkeerde kant uit. Sedert de vorige versoepeling van de bezoekersregeling zijn er gelukkig nog geen besmettingen vastgesteld in het woonzorgcentrum. Toch lijkt het aangewezen om voorzichtigheid in te bouwen en de bezoekersregeling tijdelijk te verstrengen en terug te keren naar een vorig stadium.

Wij zijn ons bewust van de psychologische impact van deze maatregelen voor onze bewoners en hun vrienden en familie. We willen er echter alles aan doen om een besmetting in het WZC te voorkomen. In ieder geval volgen we de situatie in het WZC en de richtlijnen nauwgezet op en evalueren we op geregelde tijdstippen.

We bedanken alvast iedereen voor zijn begrip! Bij vragen kan je steeds terecht bij de hoofdverpleegkundigen en directie. De nodige contactgegevens vind je hier."

Voorwaarden bezoek vanaf woensdag 14 oktober 

 • Bezoek op de kamers wordt niet langer toegestaan.
 • Bezoek is enkel mogelijk in 3 hiervoor voorziene ruimtes waarbij de bezoekers het woonzorgcentrum niet hoeven te doorkruisen. Deze ruimtes bevinden zich achter de cafetaria ‘het Muziekbos’. De toegang hiertoe zal duidelijk aangegeven worden op de site ter hoogte van de achterkant van de cafetaria.
 • Bezoek is enkel mogelijk na reservatie binnen de voorziene tijdstippen (tussen 10 en 16.30 u.) op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag (zowel voor- als namiddag) en op donderdagvoormiddag.
 • Om elke bewoner de kans te geven om op een georganiseerde manier bezoek te ontvangen zal het bezoek voor elke bewoner voorlopig beperkt worden tot maximaal 2 contactmomenten van een half uur op weekbasis.
 • Per bezoekmoment worden maximaal 2 bezoekers toegestaan.
 • Registratie verplicht bij het aanmelden (i.h.k.v. contactopsporing).
 • Draag steeds een mondmasker en pas een goede handhygiëne toe.
 • Bewoners meenemen buiten het woonzorgcentrum (naar huis, op uitstap,…) wordt voorlopig niet langer toegestaan.
 • De cafetaria ‘Het Muziekbos’ blijft voorlopig enkel toegankelijk voor bewoners omdat deze ruimte ook dienst doet voor animatieactiviteiten waarbij voldoende afstand kan bewaard worden.

Reservatie bezoek

 • Het bezoek kan aangevraagd worden via het reserveringsplatform van de stad Ronse via volgende link: https://afspraken.ronse.be/
 • Via de knop ‘Plan nu jouw afspraak’ kan je kiezen voor de activiteit ‘Bezoek – woonzorgcentrum’ en een gewenst moment vastleggen.
 • De reservatie dient uiterlijk de dag voorafgaand aan het bezoek geregistreerd te worden
 • De reserveringsagenda zal telkens voor de daaropvolgende week beschikbaar gesteld worden.
 • Familieleden die praktische problemen ondervinden en/of niet over een internetverbinding beschikken kunnen op weekdagen tijdens de kantooruren telefonisch terecht bij de medewerkers van de leefgroep en/of hoofdverpleegkundigen van de respectievelijke dienst.

>> RESERVEER HIER JE BEZOEK

Regeling bezoek, ophalen / afgeven was en boodschappen

 • Ophalen en bezorgen van de was en/of boodschappen kan - in tegenstelling tot de vorige golf - enkel tijdens de bezoekmomenten.
 • Persoonlijke post zal overgemaakt worden.
 • Indien je geen bezoek plant en toch was wenst op te halen / te brengen moet je voorafgaand, tijdens de kantooruren, telefonisch een afspraak maken met de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende dienst.
 • Zich vrijblijvend aanbieden aan het onthaal met was en/of boodschappen is niet mogelijk..

Evaluatie bezoekregeling

Directeur Tom Aelbrecht : "Het WZC De Linde zal de nieuwe bezoekregeling opvolgen en evalueren. Het is mogelijk dat er in de komende weken of maanden nog aanpassingen doorgevoerd worden. Ook wanneer een personeelslid of bewoner positief zou testen op COVID-19, kan de bezoekregeling met onmiddellijke ingang aangepast worden. Wij kijken er evenwel naar uit om familie en vrienden te kunnen blijven ontvangen in onze voorziening en wensen iedereen een veilig en prettig bezoek toe."

Draag zorg voor jezelf en elkaar! #samentegencorona