Bezoek in WZC De Linde

bezoek ouderen

Update : 02/07/2020

Versoepeling bezoekregeling

Het geduld van bewoners, familie en vrienden werd de laatste weken en maanden zwaar op de proef gesteld. Het gemis en de wens naar contact was vaak groot. WZC De Linde werd helaas niet gespaard van corona-besmettingen. De laatste weken werden, mede door de volgehouden inspanningen, evenwel geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarom is directie en bestuur van mening, gesteund door de richtlijnen vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat er opnieuw een grote stap vooruit kan gezet worden wat betreft de bezoekregeling. De nieuwe regeling gaat in op 6 juli.

Opnieuw bezoek op de kamer 

Vanaf maandag 6 juli is er opnieuw bezoek toegelaten op de kamers van de bewoners van WZC De Linde. Om de veiligheid te garanderen, zal dit enkel kunnen onder de volgende strikte voorwaarden:

  1. Respecteren van de social distancing. Bezoekers blijven altijd op 1,5 meter van onze bewoners en medewerkers.
  2. Bezoekers dragen altijd een mondneusmasker waarvoor ze zelf instaan. Tijdens het bezoek draagt ook de bewoner een mondneusmasker dat ter beschikking wordt gesteld.
  3. Bezoekers ontsmetten de handen bij binnenkomst van de instelling en bij het verlaten van de kamer van de bewoner. (Alcoholgel is aanwezig aan elke toegangsdeur van de individuele kamer.)
  4. Er kunnen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen. Dit mogen bij elk bezoek andere personen zijn. Ook huisdieren zijn toegelaten.
  5. Bezoek is enkel mogelijk van maandag tot zondag tussen 13.30 en 18.00 u. Je hoeft voorafgaandelijk geen afspraak te maken.
  6. Bij aankomst moet elke bezoeker zich registreren en een verklaring op eer ondertekenen dat hij of zij gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde of positief testte op COVID-19.
  7. Het bezoek gaat door op de kamer. Bezoekers nemen de kortste weg van en naar de kamer en ze gaan niet op andere kamers binnen.
  8. De cafetaria ‘Het Muziekbos’ zal enkel toegankelijk blijven voor de bewoners tussen 13.30 en 16.30 u. Bezoek wordt momenteel nog niet toegelaten.

Ophalen / afgeven was en boodschappen

Vanaf maandag 6 juli is het niet meer mogelijk en nodig om afspraken te maken voor georganiseerd bezoek. Het brengen en ophalen van was en boodschappen zal vanaf dan kunnen gebeuren tijdens het bezoekmoment. Was en boodschappen worden dan ook niet langer centraal bezorgd aan het onthaal.

Bezoekers van bewoners op de afdeling Princekouter / Passerelle kunnen zich aanmelden aan de ingang via de Bredestraat.

Evaluatie bezoekregeling

WZC De Linde zal de nieuwe bezoekregeling opvolgen en evalueren. Het is mogelijk dat er in de komende dagen of weken nog aanpassingen doorgevoerd worden. Ook wanneer een personeelslid of bewoner positief zou testen op COVID-19, kan de bezoekregeling met onmiddellijke ingang aangepast worden.

Het spreekt voor zich dat deze maatregelen genomen worden uit bekommernis omtrent de gezondheid, zowel fysiek als psychosociaal, van zowel inwoners als personeel. Het is dus belangrijk dat deze regels nauwgezet en zorgvuldig  toegepast worden om een nieuwe golf van besmettingen te vermijden. Als alles goed loopt kan ook bekeken worden om opnieuw bezoek op de kamer toe te laten.. 

Bestuur en directie van WZC De Linde wensen hierbij nog eens uitdrukkelijk alle inwoners, familieleden en vrienden te bedanken voor hun begrip en steun de voorbije weken!

Draag zorg voor jezelf en elkaar! #samentegencorona