Bewonersvergadering wegen- en rioleringswerken Beukenlaan

Woensdag 27 oktober

Op woensdagavond 27 oktober 2021 konden de bewoners van de Beukenlaan, de Aatstraat en de aanpalende straten een infovergadering bijwonen over de wegen- en rioleringswerken die daar binnenkort starten. De presentatie is te raadplegen via deze link. Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met de technische dienst.