Asfalteringswerken : Hoogstraat – Oswald Ponettestraat – Engelsenlaan

12 - 20 april

Vanaf maandag 12 april 2021 wordt het asfalt vernieuwd op de as Hoogstraat – Oswald Ponettestraat en Engelsenlaan (tot rondpunt César Snoecklaan).

  • Op 12 – 13 en 14 april wordt het asfalt afgefreesd.  Er wordt telkens aan 1 kant van de rijweg gewerkt waardoor eenrichtingsverkeer mogelijk is in de rijrichting van het centrum naar het rondpunt César Snoecklaan.
  • Op 15 april wordt de rijweg volledig afgesloten voor het asfalteren van de rijweg en de parkeerstroken.
  • Op 16 - 19 en 20 april wordt de belijning aangebracht.

Tijdens deze periode van de werken geldt in de Hoogstraat – Oswald Ponettestraat en Engelsenlaan een parkeerverbod aan beide kanten van de rijweg. Zodra de belijningswerken gedaan zijn wordt het parkeerverbod opgeheven.