Aanleg fietspad Beekstraat - Drieborrebeekstraat

werfbord Beekstraat - Drieborrebeekstraat

Vanaf donderdag 2 mei

Op donderdag 2 mei worden de werken aangevat voor de aanleg van het fietspad verlengde Beekstraat - Drieborrebeekstraat en kruisend de Savooistraat. Dit fietspad maakt deel uit van een door de gemeenteraad goedgekeurd lokaal fietsennetwerk.

De uitvoering van deze werken werd toevertrouwd aan de firma Persyn, Blokellestraat 113a te 8550 Zwevegem voor een bedrag van € 172.067,40 en nemen 40 werkdagen in beslag.

De aanleg van dit fietspad is mede mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen van € 65.702,40 voor het fietspad en € 8.359,71 voor de openbare verlichting.