Nationaliteitswijziging

De dienst Burgerzaken geeft je de nodige informatie en documenten aangaande :

  • de voorwaarden om tot een nationaliteitswijziging te kunnen overgaan.
  • het afleggen van de verklaring inzake de nationaliteitswijziging.
  • inlichtingen en aanvraagformulier naturalisaties.

Belg worden: procedure

Om te weten te komen of je in aanmerking komt om de Belgische nationaliteit aan te vragen, neem je best eerst telefonisch contact op met de Burgerlijke Stand: 055 232 787 of via burgerlijkestand@ronse.be.

  • Een medewerker bekijkt aan de hand van je rijksregisternummer of je voldoet aan de vereisten. Je moet minstens vijf jaar onafgebroken wettelijk in België verblijven.
  • Daarna legt de medewerker je uit welke documenten je nodig hebt om de aanvraag te kunnen doen. Dit is afhankelijk van de basis waarop je de nationaliteit aanvraagt.
  • Als je alle documenten verzameld hebt, kan je een afspraak maken op de burgerlijke stand om je documenten in te dienen en je nationaliteitsverklaring af te leggen. Je documenten worden dan nog eens goed gecontroleerd.

Kosten

  • Je betaalt 150 euro registratiekosten en bezorgt het betaalbewijs aan de Burgerlijke Stand.

Termijn

  • Als je dossier volledig wordt bevonden, wordt het doorgestuurd naar de Procureur des Konings, die binnen een termijn van vier maanden een beslissing neemt.

Informatie

  • In deze brochure kan je de uitgebreide procedure nalezen en de verschillende wetsartikelen op basis waarvan je de Belgische nationaliteit kan aanvragen.

Nuttige links