Nieuw Administratief Centrum (NAC)

Naamwedstrijd voor nieuw gebouw

Het nieuw administratief centrum heeft een nieuwe naam nodig. Daarom worden bewoners en fans van Ronse betrokken bij het bedenken van een passende naam. Kan jij hierbij helpen? Wees creatief en vernieuwend bij het bedenken van een nieuwe naam. Hou er rekening mee dat de naam gemakkelijk door iedereen kan gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam die:

  • past bij de missie, visie en waarden van de stad Ronse
  • verwijst naar de Grote Markt, stad Ronse of de Vlaamse Ardennen.
  • verwijst naar de historiek van de locatie.

Je kan vanaf 25 juni je ideeën, inclusief een korte toelichting doorgeven via onderstaand webformulier. Dit kan tot 31 augustus
Het is mogelijk om meerdere namen in te zenden. Wij zijn alvast heel nieuwsgierig!

>> Webformulier nieuwe naam.

Onthulling nieuwe naam
Het bouwproject-team bestudeert en bespreekt alle inzendingen zorgvuldig. Zij kiezen de winnende naam die in het najaar zal bekend gemaakt worden. De bedenker van de nieuwe naam ontvangt een kadocheque t.w.v. 150 euro! En als allerbelangrijkste natuurlijk: jouw nieuwe naam op de gevel van het gebouw!

>> Bekijk hier de 3D-beelden van het ontwerp !

Moderne infrastructuur voor flexibel werken

Het lokaal bestuur heeft in het bestuursakkoord (2019 - 2024) de ambitie uitgeschreven om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger verder te verbeteren. Een belangrijke investering hierbij is de bouw van een nieuw administratief centrum (afgekort NAC) op de Grote Markt.

Oude gebouw voldoet niet meer

Het huidige stadhuis dateert al van 1953 en voldoet op diverse vlakken niet langer aan de verwachtingen. De huidige loketten bieden weinig comfort, zijn niet integraal toegankelijk en scoren ondermaats op vlak van discretie. Verder is het gebouw zeer energieverslindend, te krap om een aantal diensten te centraliseren en staat de huidige verdeling een moderne werkwijze in de weg.

Daarom schreef het bestuur een opdracht uit voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een nieuw administratief complex met een aantal centrale principes:

  • Een optimale dienstverlening aanbieden aan de burger vanop een dienstenplein met een vlot onthaal, comfortabele loketten en spreekruimtes. 
  • Deze ruimtes moeten ook door externe dienstverleners en verenigingen gebruikt kunnen worden.
  • Een flexibele gebouw dat zich ook in de toekomst gemakkelijk aanpast aan de wisselende noden.
  • Meer diensten centraliseren in een hedendaags gebouw met functiegebonden werkplekken die het zowel mogelijk maken om te brainstormen als geconcentreerd te werken.
  • Sanitaire voorzieningen die ook toegankelijk zijn tijdens evenementen of wekelijkse markt.
  • Een duurzaam gebouw met een comfortabel werkklimaat.
  • Een architecturaal passende afwerking van de Grote Markt met respect voor de erfgoedwaarde van het protocollair deel. 

De opdracht werd op het College van 19 juni 2023 gegund aan het samenwerkingsverband tussen aannemer Furnibo en architectenbureau BEEL. 

Op de hoek van de Grote Markt en de Peperstraat komt een nieuwbouw met op het gelijkvloers een dienstenplein dat uitkijkt op de nieuwe binnentuin. Op het bovenste verdiep vinden we de polyvalente vergaderzaal die uitkijkt over de Grote Markt. Het gebouw biedt ook een ondergrondse fietsparking en een polyvalente cafetariaruimte die aansluit op de bestaande trouwzaal. Het gebouw is bijna energieneutraal en zal geen gebruik maken van fossiele brandstoffen. Zo maakt de stad het engagementen inzake het lokaal energie- en klimaatpact waar en reduceert het de energiekost tot minder dan 20% van het huidig verbruik.

Burgemeester Ignace Michaux is bijzonder tevreden: “Dienstverlening aan de burger is een sleuteltaak van elk bestuur. De stedelijke dienstverlening is de voorbije 70 jaren sterk geëvolueerd. Het is dan ook maar logisch dat een dynamische stad als Ronse met gepaste investeringen de boot niet mist. Dit zal niet enkel de uitstraling van de diensten, maar van de gehele stad versterken”.

Ook algemeen directeur Julien Vandenhoucke kijkt uit naar het project: “Het is een intensief traject geweest waarbij we alle collega’s zoveel mogelijk hebben betrokken. Dit project zal zonder enige twijfel een geweldige boost geven aan onze organisatie”.

Schepen Brigitte Vanhoutte verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling sluit zich hierbij aan: “De Ronsenaars verdienen de beste dienstverlening. Dat kunnen we enkel bieden door gedreven medewerkers te laten werken in optimale omstandigheden”.

Diensten verhuizen tijdens de werken

Het project met een kostprijs van € 10.769.189,04 excl. btw zal volgens de planning aanvangen in de zomer van 2024. De stedelijke diensten zullen gedurende de werken, die ongeveer twee jaren in beslag zullen nemen, verhuizen naar de gebouwen van de voormalige Passe-Partout in de Abeelstraat.

Nieuw Administratief Centrum : foto's