Meldingen

Via het meldingsformulier kan je makkelijk problemen of meldingen van overlast doorgeven.
Een melding gaat over een probleem dat je vaststelt en waarvoor de stadsdiensten verantwoordelijk zijn.
Een melding wordt doorgegeven aan de betrokken dienst, die het probleem zo snel mogelijk behandelt.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Beperk je tot één melding per formulier.
Vul zeker je naam en adres in. Anonieme formulieren worden niet behandeld.

Doe je het liever persoonlijk?
Bij de technische dienst van de stad kan je telefonisch terecht met meldingen of vragen over straten rioleringen, voetpaden etc.
Je kan je ook steeds de gemeenschapswachten aanspreken als je vragen hebt over veiligheid of overlast in je buurt of als je ergens melding van wilt maken.
Ook bij de (wijk)politie kan je steeds terecht met vragen.