Meldingen

Via het meldingsformulier kan je makkelijk problemen of meldingen van overlast doorgeven.
Een melding gaat over een probleem dat je vaststelt en waarvoor de stadsdiensten verantwoordelijk zijn.
Een melding wordt doorgegeven aan de betrokken dienst, die het probleem zo snel mogelijk behandelt.

OPGELET : meldingen of klachten over de huisvuilophaling moeten gemeld worden aan de Diftar-infolijn op het gratis nummer 0800 90 270. 

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Beperk je tot één melding per formulier.
Vul zeker je naam en adres in. Anonieme formulieren worden niet behandeld.

Doe je het liever persoonlijk?
Bij de Stedelijke Werkplaats kan je telefonisch terecht met meldingen of vragen over straten rioleringen, voetpaden etc.
Ook bij de (wijk)politie kan je steeds terecht met vragen.

Gerelateerde inhoud