Klimaatgezond

Ronse onderschrijft "Burgemeestersconvenant"  

Ronse ondertekende onlangs samen met meer dan duizend andere steden en gemeenten het "Burgemeestersconvenant", een uitdagende reeks van Europese klimaatdoelstellingen. Ronse en 12 andere lokale besturen zijn nu een actief engagement aangegaan om deze Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren. Eén ding is immers zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. Maatregelen om de gevolgen te beperken kunnen wel nog...

Het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen" 

Binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” gaat het stadsbestuur daarom samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg tegen 2030 voor 40% minder CO2 uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) kunnen  via dit engagement aangepakt of verzacht worden.

Het klimaat daagt ons uit

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg…

Ronse gaat de uitdaging aan

De stad Ronse wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de stad immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de stad, de Provincie…

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.
Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 22 november 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Ronse in de spotlights

  • “Stimuleer bestaande en nieuwe initiatieven rond duurzaam consumeren, bv. buurderij, lokale munt, repair café, weggeefpleinen, speelotheek, FreeCircle, peerby, verpakkingsvrije winkels, LETS…” (consuminderen)
  • “Stimuleer lokale voedselproductie door bv. moestuinen op scholen of stads-/pluktuinen op te zetten.” (consuminderen)
  • “Rationaliseer de openbare verlichting bv. bij sporthal ’t Rosco (looplampjes) en het Textiel Innovatie Centrum (TIO3).” (hernieuwbare energie)
  • “Onderzoek de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen dat gevoed wordt met restwarmte van het bedrijf Utexbel.” (hernieuwbare energie)
  • “Leg duurzame normen en criteria op in ruimtelijke planningsinstrumenten (vb. verordening, verkavelingsvoorschriften…).” (wonen)
  • “Stimuleer verhuurders om te isoleren en energetisch te renoveren.” (wonen)
  • “Verbeter de fietsinfrastructuur door bv. een fietssnelweg te voorzien langs de spoorlijn naar Oudenaarde en naar Brakel.” (mobiliteit)
  • “Stimuleer het gebruik van collectief en openbaar vervoer door bv. overleg met NMBS/De Lijn over uitgebreider aanbod, inleggen van een shuttle bus tussen het station en het ziekenhuis.” (mobiliteit)
  • “Ontraad nieuwe gebouwen in overstromingsgevoelig gebied.” (adaptatie)
  • “Stimuleer waterinfiltratie door bv. wadi’s aan te leggen of straten opnieuw aan te leggen waarbij het water kan infiltreren via stroken naast de weg.” (adaptatie)

Wat na de klimaattafel?

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Ronse in maart 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. Het eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen.
In een laatste, essentiële stap zal de stad echt haar klimaatgezonde engagement bewijzen. Voor de gekozen acties moeten budgetten voorzien worden. Het plan dient nog voor de zomer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.