Klimaatgezond

Ronse onderschrijft "Burgemeestersconvenant"  

Ronse ondertekende op 27 januari 2017 het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot met minstens 40% procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Via het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ werkt SOLVA het voorbije jaar voor de 13 steden en gemeenten die samen het burgemeestersconvenant ondertekenden, een regionaal klimaatactieplan uit via een participatief proces. Eén ding is immers zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. Maatregelen om de gevolgen te beperken kunnen wel nog...

Het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen" 

Binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” gaat het stadsbestuur daarom samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg tegen 2030 voor 40% minder CO2 uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) kunnen  via dit engagement aangepakt of verzacht worden.

Het klimaat daagt ons uit

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg…

Ronse gaat de uitdaging aan

De stad Ronse wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de stad immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de stad, de Provincie… Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit. Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 22 november 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Ronse in de spotlights

  • “Stimuleer bestaande en nieuwe initiatieven rond duurzaam consumeren, bv. buurderij, lokale munt, repair café, weggeefpleinen, speelotheek, FreeCircle, peerby, verpakkingsvrije winkels, LETS…” (consuminderen)
  • “Stimuleer lokale voedselproductie door bv. moestuinen op scholen of stads-/pluktuinen op te zetten.” (consuminderen)
  • “Rationaliseer de openbare verlichting bv. bij sporthal ’t Rosco (looplampjes) en het Textiel Innovatie Centrum (TIO3).” (hernieuwbare energie)
  • “Onderzoek de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen dat gevoed wordt met restwarmte van het bedrijf Utexbel.” (hernieuwbare energie)
  • “Leg duurzame normen en criteria op in ruimtelijke planningsinstrumenten (vb. verordening, verkavelingsvoorschriften…).” (wonen)
  • “Stimuleer verhuurders om te isoleren en energetisch te renoveren.” (wonen)
  • “Verbeter de fietsinfrastructuur door bv. een fietssnelweg te voorzien langs de spoorlijn naar Oudenaarde en naar Brakel.” (mobiliteit)
  • “Stimuleer het gebruik van collectief en openbaar vervoer door bv. overleg met NMBS/De Lijn over uitgebreider aanbod, inleggen van een shuttle bus tussen het station en het ziekenhuis.” (mobiliteit)
  • “Ontraad nieuwe gebouwen in overstromingsgevoelig gebied.” (adaptatie)
  • “Stimuleer waterinfiltratie door bv. wadi’s aan te leggen of straten opnieuw aan te leggen waarbij het water kan infiltreren via stroken naast de weg.” (adaptatie)

De laatste rechte lijn naar een goedgekeurd en gezamenlijk klimaatactieplan

Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie… mochten tijdens een netwerkevent in februari 2018 mee dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan.

De klimaatteams ten slotte, wachtte tijdens hun tweede bijeenkomst in maart 2018 een moeilijke taak: van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld een prioriteitenlijst maken. Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning auto, … Het is geen of/of-verhaal maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook onze stad zal haar voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren.

Dit participatieve proces resulteerde uiteindelijk in één 'Duurzaam Energie- en Klimaatactieplan' dat door de gemeenteraad van Ronse werd goedgekeurd op 2 juli 2018.

Najaar 2018

Het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen werd op 26 september 2018 overhandigd aan de Europese Unie. De 13 gemeentebesturen zijn nu klaar om ermee aan de slag te gaan. Dit najaar zetten ze de eerste stappen in de voorbereiding van de top 20 aan prioritaire maatregelen. Het klimaatplan kan je integraal nalezen op www.so-lva.be/klimaat-en-energie.