Informatie

>> Opname 

Het woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse staat open voor valide, semi-valide en zwaarzorgbehoevende bejaarden, zowel mannen als vrouwen, individuele personen en koppels. De aanvraag tot opname kan ingediend worden bij de sociale dienst, na telefonische afspraak op het nummer 055 23 75 52

>> Dagprijs

Gewone kamers   Volledig vernieuwde vleugel   
Eénpersoonskamer Tweepersoonskamer  Eénpersoonskamer Tweepersoonskamer 
inwoner Ronse: 45,75 euro inwoner Ronse: 41,83 euro inwoner Ronse: 50,32 Euro inwoner Ronse: 46,43 Euro
niet-inwoner Ronse: 49,67 euro niet-inwoner Ronse: 47,08 euro  niet-inwoner Ronse: 54,65 Euro  niet-inwoner Ronse: 52,26 Euro 

>> Leefgroep

De werking van de leefgroep "Het Muziekbos" situeert zich op twee niveaus:

  • Wekelijks worden op donderdag activiteit georganiseerd waaraan alle bewoners kunnen deelnemen: bowling, Hoger-Lager, film, groot werpspel, kaarten, wafelbak, geutelingennamiddag, verjaardagsfeest...
  • Door de ergotherapeuten en de animatieploeg worden dagelijks in de afdelingen meer gerichte activiteiten gedaan met de bewoners, waarbij rekening gehouden wordt met hun wensen, interesses en mogelijkheden.

>> Bezoekuren

Familieleden en bezoekers kunnen de residenten vrij bezoeken 24 uur op 24. De buitendeuren van de instelling worden om veiligheidsredenen wel gesloten om 20.30 u. Vanaf dan kan u zich aanmelden via het oproepsysteem aan de ingangen.

Cafetaria

De cafetaria in de leefgroep is elke weekdag open van 10 tot 11 u. en vanaf 13 tot 16 u. 
Op zaterdag, zon en feestdagen is de cafetaria open van 10 tot 11 u. en van 14 tot 16.30 u.
Je kan er tegen zeer democratische prijzen drank bekomen.

>> Gebruikersraad 

Via de "Gebruikersraad" kunnen de bewoners advies uitbrengen over de werking van de organisatie. Ze worden bij elk initiatief nauw betrokken en brengen suggesties aan omtrent de ontspanningsactiviteiten, voeding, werking... Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren zetelt ook in deze raad.

Fotoalbum WZC De linde