Heraanleg De Vrijheid

heraanleg De Vrijheid

Fase 2 : heraanleg De Vrijheid

Eerstvolgende werken :
  • 30 januari 2018: De voorbije dagen zijn de nutsmaatschappijen vrij onverwacht begonnen met de aansluitingen tussen de nieuw aangelegde nutsvoorzieningen en de individuele woningen. Deze werken, die zich concentreren rond de Sint-Martensstraat, zullen bij goed weer reeds op 2 februari klaar zijn.
  • Vanaf 5 februari starten de werken van fase 2 van de Vrijheid. Dit gebeurt met de archeologische opgravingen ter hoogte van het Kaatsspelplein. De archeologen van SOLVA verwachten hiervoor ongeveer drie weken nodig te hebben, waarna ze starten aan de opgravingen ter hoogte van de Kleine Markt. Aansluitend op het werk van de archeologen, zal de door de stad aangestelde aannemer beide pleinen heraanleggen overeenkomstig het eerder goedgekeurd ontwerp.

    Gedurende de periode van de werken zullen verschillende parkeerplaatsen langsheen het Albertpark tevens niet bruikbaar zijn gezien ze noodzakelijk zijn voor het opslaan van het materiaal. Ook een achttal parkeerplaatsen die onmiddellijk aansluiten aan de achterkant van het stadhuis zullen worden ingenomen voor de werfketen van de aannemer en de archeologen. Op gebied van mobiliteit verandert er in het kader van deze eerste weken weinig gezien die allemaal plaatsvinden binnen de grenzen van de reeds aangeduide voetgangerszone.

     

Nieuwe parkeersituatie vanaf 2 december

Op 2 december 2017 wordt de nieuwe gratis parking Familia opgengesteld en wordt de parking achter het stadhuis betalend. Vanaf dan zal het personeel en het bestuur van het stadhuis het goede voorbeeld geven door te parkeren op deze gratis randparking om zo parkeerruimte vrij te houden op de parking achter het stadhuis voor bezoekers van handel, horeca en diensten. Hiermee wordt het parkeerregime op de parking achter het stadhuis afgestemd met dat van de Grote Markt. De markt is vlot bereikbaar vanaf deze parking via de nieuwe voetgangersverbinding. Meer info vind je hier.

Op de hoogte blijven... 

De komende weken en maanden zal het aanzicht van het historisch kwartier ‘De Vrijheid' sterk veranderen. Via een gefaseerde planning doet de stad er alles aan om de hinder door de werken voor iedereen die in het gebied woont of werkt tot een minimum te beperken. Niet gemakkelijk bij werken van deze omvang in een historisch stadsdeel met veel archeologische resten.Tot eind december verrichten de nutsmaatschappijen al belangrijke werken om hun leidingen te vernieuwen. Vanaf februari 2018 tot april 2019 zullen de archeologen en de aannemers hun deel van het werk verrichten.

Op deze pagina worden steeds de eerstvolgende stappen weergeven. Zo blijft je geïnformeerd over werken die worden uitgevoerd en de manier waarop het gebied bereikbaar blijft. Bewoners kunnen zich ook registreren voor de infomail die regelmatig zal worden verstuurd. Wie deze graag ontvangt stuurt een mail naar projecten@ronse.be.