Heraanleg De Vrijheid

Planning De Vrijheid

Fase 2 : heraanleg De Vrijheid

Update : 30 juni 2018

Kleine Markt : Toevallige voorbijgangers zullen al gemerkt hebben dat ter hoogte van het Kaatsspelplein met de afwerking gestart werd. De unieke regenwatercascade werd opgebouwd en de nieuwe bestrating met natuurstenen wordt momenteel gelegd. In samenspraak met de horeca op Kleine Markt, is beslist om begin juli het plein te verharden, maar nog niet te starten met de afwerking. Op die manier is het alvast mogelijk om terrassen buiten te plaatsen en activiteiten te organiseren deze zomer. Vanaf september worden de werken dan hervat.

Archeologisch onderzoek : Nu de opgravingen in de Sint-Martensstraat klaar zijn, gaan de archeologen aan de slag in de Begijnhofstraat en de Schipstraat. De volledige zone (in het rood) zal klaar zijn tegen 5 oktober.

Heraanleg : In de komende weken en maanden zullen ook andere stukken van De Vrijheid worden aangepakt. De fasering en timing kan je zien op de foto hiernaast. De volgende fase, de vernieuwing van de as Priestersstraat tot de parking Passage (in het blauw) gaat van start op 18 juli. De parking zelf blijft bereikbaar via het Rooseveltplein. Een systeem van alternerende rode lichten zal het mogelijk maken om de parking via dezelfde weg te verlaten. Vanaf 10 september starten daaropvolgend de werken aan het Sint-Martensplein (in het groen). Deze werken zullen tot het eind van het jaar in beslag nemen.

Bereikbaarheid : Al deze werken veroorzaken uiteraard heel wat hinder en zorgen er voor dat sommige handelszaken minder bereikbaar zijn. Het stadsbestuur doet dan ook een warme oproep aan de Ronsenaars om in het belang van de lokale economie toch die extra meters te maken zodat de plaatselijke handel en horeca deze moeilijke periode zo goed mogelijk kan doorstaan. De stad zal ondertussen de organisatie van evenementen in het projectgebied faciliteren en zelf ook een aantal evenementen organiseren.

De stad doet er alles aan om deze werken zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en de hinder die hieraan verbonden is tot een minimum te beperken. Omdat de werken binnen de nabijheid van scholen gebeuren, krijgen aannemers ook steeds de vraag om geen vrachtverkeer te voorzien bij start en einde van de schooldag.

Op de hoogte blijven... 

De komende weken en maanden zal het aanzicht van het historisch kwartier ‘De Vrijheid' sterk veranderen. Via een gefaseerde planning doet de stad er alles aan om de hinder door de werken voor iedereen die in het gebied woont of werkt tot een minimum te beperken. Niet gemakkelijk bij werken van deze omvang in een historisch stadsdeel met veel archeologische resten.Tot eind december verrichten de nutsmaatschappijen al belangrijke werken om hun leidingen te vernieuwen. Vanaf februari 2018 tot april 2019 zullen de archeologen en de aannemers hun deel van het werk verrichten.

Op deze pagina worden steeds de eerstvolgende stappen weergeven. Zo blijft je geïnformeerd over werken die worden uitgevoerd en de manier waarop het gebied bereikbaar blijft. Bewoners kunnen zich ook registreren voor de infomail die regelmatig zal worden verstuurd. Wie deze graag ontvangt stuurt een mail naar projecten@ronse.be.