Gevelrenovatie

gevel

Subsidie

De stad voorziet een subsidie voor het renoveren van een handelspand gelegen in het afgebakend winkelcentrum. Deze subsidie wordt mede mogelijk gemaakt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Er wordt een tussenkomst voorzien van 60% van het totaalbedrag van de factuur, excl. BTW, met een maximum van € 5.000. De dossiers worden behandeld tot uitputting van het goedgekeurde krediet of tot uiterlijk 31 december 2020.

Voor wie?

Eigenaars/huurders van handelszaken in het afgebakend winkelcentrum, zie artikel 6 ‘doelgebied’ van het reglement.

  • Woningen komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Welke werken komen in aanmerking?

Reinigen, schilderwerken, pleisteren, voegen, het vervangen van ramen en deuren, het plaatsen van een inkomdeur voor het commerciële gedeelte, de sloopwerken in verband met renovatie van de gevel, alle zichtbare werken om de panden samen te voegen en het opknappen van de zichtbare zijgevel komen in aanmerking.

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier kan ook bekomen worden op de dienst Lokale Economie - loket Omgeving. Iedere aanvraag moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling zal pas gebeuren nadat alle werken m.b.t. de gevelrenovatie werden uitgevoerd en nadat voldaan is aan alle voorwaarden zoals omschreven in het reglement  'gevelrenovatie’.

Aanvraagformulier
Reglement