Gemeenschapswachten

gemeenschapswachten

Preventie

De gemeenschapswachten van Ronse - je herkent ze aan hun paarse kledij - hebben een belangrijke preventieve functie. Zij controleren dagelijks een gedeelte van Ronse. Zij letten daarbij op allerlei onregelmatigheden zoals zwerfvuil, kapotte verkeersborden, banken of verzakkingen in trottoirs of het wegdek. Zij leggen problemen vast op foto en geven ze door aan de betrokken stadsdiensten, die op hun beurt het probleem ter plaatse aanpakken.

Sensibiliseren

De gemeenschapswachten hebben ook een sensibiliserende functie. Ze spreken mensen aan over foutparkeren, overlast door hondenpoep, het correct opvolgen van de reglementering in verband met de Diftarcontainers of onkruid op het voetpad. Ze staan af en toe in voor de veiligheid aan de scholen. Gemeenschapswachten zijn immers door de burgemeester gemachtigd als opzichter. Dat betekent dat zij een opleiding doorlopen hebben over verkeersveiligheid en bevoegd zijn om het verkeer tegen te houden en groepen kinderen, ouderen en personen met een handicap veilig te laten oversteken.

Meldingen

Je kunt de gemeenschapswachten altijd aanspreken als je vragen hebt over veiligheid of overlast en als je ergens melding van wilt maken.
Meldingen kun je ook aan het stadsbestuur doorgeven via dit meldingsformulier.

Fietsgraveringen

Drie keer per jaar kan je, als inwoner van Ronse, gratis je fiets laten merken door de gemeenschapswachten. Hieronder vind je de data van de volgende fietsgraveringen.