Freedom (2016)

Tinka Pittoors - Freedom

Tinka Pittoors (Antwerpen, 1977)

Glas, hout, epoxy en plastiek
84 x 30 x 30 cm

Tinka Pittoors ontwerpt een nieuw werk voor deze tentoonstelling, in balans en vraagstelling met de tuin en architectuur van villa Carpentier, samen met enkele stolpen die in de crypte van de Sint-Hermesbasiliek worden tentoongesteld.  

Het werk van Tinka Pittoors refereert naar een parallelle sculpturale realiteit, een wereld waarin natuur samenkomt met menselijke constructies en artistieke kunstgrepen. Tinka Pittoors extrapoleert en verbindt enkele traditionele kunstvormen met een hedendaagse vraagstelling: de representatie van fauna en flora, landschapskunst, het stilleven…

Het Belgische surrealisme leeft door in haar werk waarin ongerijmde elementen de dialoog met elkaar moeten aangaan. Ook al is het werk van Tinka Pittoors vaak doordrenkt met fantasie, toch is het verankerd in de realiteit. Het maakt een dialoog mogelijk tussen artistiek werk en de functionele wereld, tussen het gekunstelde en het organische.

********************

Tinka Pittoors (Anvers, 1977)

Verre, bois, époxy et plastique
84 x 30 x 30 cm

Tinka Pittoors présentera une œuvre conçue spécialement pour l’exposition, dans le jardin de la villa Carpentier, ainsi que des globes dans la crypte de la basilique Saint-Hermès.

L’œuvre de Tinka Pittoors est l’histoire d’un monde onirique, un monde unissant nature, construction humaine et réalisation artistique. Tinka extrapole et fantasme certaines traditions artistiques : la représentation de la faune et de la flore, l’art du paysage, la nature morte…

Le surréalisme belge est aussi évoqué par la rencontre d’éléments incongrus. Si l’œuvre de Tinka Pittoors est souvent nimbée de fantaisie, elle n’est pas moins ancrée dans le réel et permet d’établir un dialogue entre le travail artistique et le monde fonctionnel ; entre la nature organique et la nature fabriquée.

********************

Tinka Pittoors (Antwerp, 1977)

Glass, wood, epoxy and plastic
84 x 30 x 30 cm

Tinka Pittoors presents a work specially designed for the exhibition in the garden of Villa Carpentier, as well as two glass domes in the St Hermes’ crypt.

Tinka Pittoors' work refers to a parallel sculptural reality, a world in which nature meets human constructions and artistic artifice. Tinka Pittoors extrapolates and connects some traditional art forms with a contemporary question: the representation of fauna and flora, landscape art, still life ...

Belgian surrealism lives on in her work in which absurd elements must enter into a dialogue with each other. Even though Tinka Pittoors' work is often imbued with fantasy, it is anchored in reality. It enables a dialogue between artistic work and the functional world, between the artificial and the organic.

********************

www.tinkapittoors.com