Erfgoedraad

De Stedelijke Erfgoedraad van Ronse werd opgericht op 21 april 2008. Deze adviesraadraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van stadsbestuur en administratie, deskundigen, vertegenwoordigers van rechtstreeks betrokken verenigingen en persoonlijk geïnteresseerden.

De Stedelijke Erfgoedraad streeft volgende doelen na:

  • medewerking verlenen aan het opbouwen van een geïntegreerde visie betreffende het immaterieel, roerend en onroerend erfgoed van Ronse.
  • het definiëren en uitwerken van bepaalde thematische gegevens in het plaatselijk erfgoed, die er een belangrijke plaats innemen. Daartoe zullen verschillende werkgroepen opgericht worden, die zich in elke afzonderlijke problematiek zullen inwerken
  • het verlenen van deskundige en gemotiveerde adviezen ten behoeve van het College van Burgemeester en Schepenen, inzake het stedelijke beheer van het plaatselijk erfgoed.
  • het verwerven van roerende erfgoedstukken

Concreet bestaat de raad uit een algemene vergadering die twee keer per jaar samenkomt en een vijftal werkgroepen die omschreven werden op basis van specifiek Ronsische thema’s: de Vrijheid van Ronse, de stedelijke ontwikkeling, het funeraire erfgoed, 1000 jaar Hermescultus te Ronse en erfgoed en natuur. Deze werkgroepen focussen zich elk op hun thema en leggen de resultaten voor aan de algemene vergadering.

Bestuur Stedelijke Erfgoedraad

Voorzitter:  Dhr.  Lucien  Wannijn 
Ondervoorzitter:  Dhr.  Christophe  Deschaumes 
Penningmeester:  Dhr.  Jacques  De Buysscher 
Secretaris: Dhr. Luc De Vleesschauwer

Contactgevens: Stedelijke Musea - De Biesestraat 2 - 9600 Ronse

Samenstelling diverse werkgroepen

A. Vrijheid van Ronse.                        

1. Lucien Wannijn
2. Christophe Deschaumes
3. Jacques De Buysscher
4. Yves Fouquet
5. Yves Lenoir
6. Anne-Françoise Morel
7. Wilfried Vangassen
8. Wim Cambier
9. Patrick Devos
10. Loes Deventer
11. Agnes Van Crombrugge
12. Marc De Turck
13. Annelies Lenoir
14. Eric Devos

B. Stedelijke ontwikkeling.

1. Christophe Deschaumes
2. Wilfried Vangassen
3. Diane Ameels
4. Jan Leconte
5. Patrick Devos
6. Isabelle De Vleeschauwer
7. Willem Derde
8. Christophe Vanthuyne
9. Roseline Bauters
10. André Onijn
11. Yves Dewolf
12. Eric Devos

C. Natuur- en landschapselementen.

1. Christophe Deschaumes
2. Wilfried Vangassen
3. Agnes Van Crombrugge
4. Patrick Devos
5. Diane Ameels
6. Christophe Vanthuyne
7. Eddy Raepsaet
8. Eric Devos

D. Funerair erfgoed.

1. Guy Gadeyne
2. Yves Fouquet
3. Yves Lenoir
4. Günther Deriemaker
5. Loes Deventer
6. Marc De Turck
7. Willy Deventer
8. André Onijn
9. Sarah Devos
10. Eric Devos

E. Belevingscentrum en Fiertel.

1. Yves Lenoir
2. Anne-Françoise Morel
3. Wim Cambier
4. Agnes Van Crombrugge
5. Hans Haustraete
6. Eric Devos

Voorzitter en secretaris

Vrijheid van Ronse:
               Voorzitter: Wilfried Vangassen
               Secretaris: Annelies Lenoir
Stedelijke ontwikkeling:
               Voorzitter: Christophe Deschaumes
               Secretaris: Isabelle De Vleeschauwer
Natuur en landschapselementen:
               Voorzitter:
               Secretaris:
Funerair erfgoed:
               Voorzitter: Guy Gadeyne
               Secretaris: Sarah Devos
1000 jaar geestelijke gezondheidszorg in Ronse: de Sint-Hermesbeleving:
               Voorzitter: Wim Cambier
               Secretaris: Hans Haustraete