Groepsopvang Het Sprookjesbos

Werking 

Dagelijks staat een team van verantwoordelijken, kinderbegeleiders, keuken- en onderhoudspersoneel in voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. In de groepsopvang ligt de focus op elk individueel kind en zijn behoeftes.

Voorafgaand aan de eerste opvangdag wordt gevraagd om minstens 2 keer te komen wennen: de eerste keer blijft een ouder bij de zoon of dochter in de groep, de tweede keer blijft het kind gedurende een aantal uren alleen in de leefgroep.

Van de ouders wordt verwacht dat er bij de bevestiging van de plaats een schriftelijke overeenkomst wordt ingevuld en ondertekend. Bij de start van de opvang brengen de ouders de inlichtingenfiche mee die in de leefgroep wordt gebruikt als handleiding om de gewoontes van het kind te leren kennen.

De dagprijs wordt bepaald op basis van het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders. Het inkomensattest dat het tarief bepaald wordt aangevraagd via de website van Kind & Gezin. Elk gezin moet zich registreren met behulp van de identiteitskaart en een identiteitskaartlezer.

In de dagprijs zijn voorzien: 

  • 3 voedingen: ontbijt, dagelijks vers bereid middagmaal, fruitpap of vieruurtje
  • verzorgingsproducten

De luiers worden forfaitair (per dag) gefactureerd.
Flessenvoeding, flessen en reservekledij worden door het gezin meegebracht.

Diensthoofd: Eva Vandenberghe
Te bereiken iedere werkdag tussen 9 en 16 u. of op afspraak.

Openingsuren
Iedere werkdag van 6.30 tot 18.30 u.
Gesloten op zaterdag en zondag en op alle wettelijke feestdagen.

Jaarlijkse verlofperiodes
De 2 laatste volledige weken van juli.
De periode tussen kerstdag en nieuwjaar.
Uitzonderlijke sluitingsdata worden vooraf meegedeeld.

Formulieren en reglement

Download hier het aanmeldingsformulier.
Download hier het huishoudelijk reglement.

Erkend door Kind en Gezin