Besluiten Vast Bureau

Hieronder vind je de wekelijkse lijst met de besluiten die het Vast Bureau in gesloten zitting genomen heeft. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. 

Inzage krijgen?

Deze lijst bevat enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (wet op de privacy). Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de administratie van het OCMW via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse.

Besluitenlijsten Vast Bureau 2021

Januari Februari Maart
Besluitenlijst 11 januari - 20/01/2021 Besluitenlijst 1 februari - 09/02/2021 Besluitenlijst 8 maart - 17/03/2021
Besluitenlijst 18 januari - 26/01/2021 Besluitenlijst 8 februari - 16/02/2021 Besluitenlijst 15 maart - 23/03/2021
Besluitenlijst 25 januari - 03/02/2021 Besluitenlijst 15 februari - 23/02/2021 Besluitenlijst 22 maart - 31/03/2021
  Besluitenlijst 22 februari - 03/03/2021 Besluitenlijst 29 maart - 14/04/2021
April Mei Juni
Besluitenlijst 19 april - 28/04/2021 Besluitenlijst 3 mei - 11/05/2021 Besluitenlijst 7 juni - 15/06/2021
Besluitenlijst 26 april - 05/05/2021 Besluitenlijst 10 mei - 18/05/2021 Besluitenlijst 14 juni - 22/06/2021
  Besluitenlijst 17 mei - 27/05/2021 Besluitenlijst 21 juni - 02/07/2021
  Besluitenlijst 25 mei - 01/06/2021 Besluitenlijst 28 juni - 06/07/2021
Juli Augustus September
Besluitenlijst 12 juli - 03/08/2021   Besluitenlijst 6 september - 15/09/2021
    Besluitenlijst 13 september - 21/09/2021
    Besluitenlijst 20 september - 30/09/2021
    Besluitenlijst 27 september - 06/10/2021
Oktober November December
Besluitenlijst 4 oktober - 12/10/2021    
Besluitenlijst 11 oktober - 19/10/2021    
     
     

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur - VAC Herman Teirlinck Brussel - Havenlaan 88, bus 70 - 1000 Brussel