Besluiten Vast Bureau

Hieronder vind je de wekelijkse lijst met de besluiten die het Vast Bureau in gesloten zitting genomen heeft. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. 

Inzage krijgen?

Deze lijst bevat enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (wet op de privacy). Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de administratie van het OCMW via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse.

Besluitenlijsten Vast Bureau 2020

Januari Februari Maart

Besluitenlijst 6 januari - 16/01/2020

Besluitenlijst 3 februari - 11/02/2020 Besluitenlijst 2 maart - 11/03/2020
Besluitenlijst 13 januari - 03/02/2020 Besluitenlijst 10 februari - 18/02/2020 Besluitenlijst 9 maart - 19/03/2020
Besluitenlijst 20 januari - 03/02/2020 Besluitenlijst 17 februari - 27/02/2020 Besluitenlijst 16 maart - 26/03/2020
Besluitenlijst 27 januari - 10/02/2020  Besluitenlijst 24 februari - 05/03/2020 Besluitenlijst 23 maart - 31/03/2020
    Besluitenlijst 30 maart - 08/04/2020
April Mei Juni
Besluitenlijst 6 april - 16/04/2020 Besluitenlijst 4 mei - 13/05/2020 Besluitenlijst 8 juni - 17/06/2020
Besluitenlijst 14 april - 24/04/2020 Besluitenlijst 6 mei - 15/05/2020 Besluitenlijst 15 juni - 25/06/2020
Besluitenlijst 20 april - 30/04/2020 Besluitenlijst 11 mei - 20/05/2020 Besluitenlijst 22 juni - 02/07/2020
Besluitenlijst 27 april - 06/05/2020 Besluitenlijst 18 mei - 27/05/2020 Besluitenlijst 29 juni - 09/07/2020
  Besluitenlijst 25 mei - 03/06/2020  
Juli Augustus September
Besluitenlijst 6 juli - 19/08/2020 Besluitenlijst 3 augustus - 19/08/2020 Besluitenlijst 7 september - 17/09/2020
Besluitenlijst 13 juli - 19/08/2020 Besluitenlijst 10 augustus - 19/08/2020 Besluitenlijst 14 september - 24/09/2020
  Besluitenlijst 17 augustus - 31/08/2020 Besluitenlijst 21 september - 01/10/2020
  Besluitenlijst 24 augustus - 07/09/2020 Besluitenlijst 28 september - 08/10/2020
  Besluitenlijst 31 augustus - 08/09/2020  
Oktober November December
     

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel