Besluiten Vast Bureau

Hieronder vind je de wekelijkse lijst met de besluiten die het Vast Bureau in gesloten zitting genomen heeft. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. 

Inzage krijgen?

Deze lijst bevat enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (wet op de privacy). Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de administratie van het OCMW via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse.

Besluitenlijsten Vast Bureau 2019

Januari
Publicatieverslag 14 januari - 24.01.2019
Publicatieverslag 22 januari - 31.01.2019
Juni
Publicatieverslag 3 juni - 13.06.2019
Publicatieverslag 11 juni - 20.06.2019

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel