Besluiten en notulen OCMW

Op deze pagina vind je na elke bijeenkomst van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (vanaf 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de administratie van het OCMW. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2019

Datum Besluitenlijst (PDF) gepubliceerd op... Audiovisuele opname Notulen (PDF)
donderdag 3 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 08/01/2019)    
maandag 28 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 04/02/2019) Zie gemeenteraad  
maandag 4 maart Besluitenlijst (gepubliceerd op 12/03/2019) Zie gemeenteraad  
maandag 1 april Besluitenlijst (gepubliceerd op 08/04/2019) Zie gemeenteraad  
maandag 13 mei Besluitenlijst (gepubliceerd op 20/05/2019) Zie gemeenteraad  
maandag 24 juni Besluitenlijst (gepubliceerd op 02/07/2019) Zie gemeenteraad  
maandag 2 september Besluitenlijst (gepubliceerd op 10/09/2019) Zie gemeenteraad  
maandag 14 oktober Besluitenlijst (gepubliceerd op 18/10/2019) Zie gemeenteraad  

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel