Besluiten en notulen OCMW

Op deze pagina vind je na elke bijeenkomst van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (sinds 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de administratie van het OCMW. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2020

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
maandag 3 februari  Besluitenlijst (gepubliceerd op 10/02/2020) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 16 maart  Besluitenlijst (gepubliceerd op 26/03/2020) Geen opnames : conference call Notulen
maandag 20 april  Besluitenlijst (gepubliceerd op 29/04/2020) Zie gemeenteraad (enkel audio) Notulen
maandag 25 mei  Besluitenlijst (gepubliceerd op 03/06/2020 Zie gemeenteraad  
maandag 29 juni   Zie gemeenteraad  

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel