Besluiten en notulen OCMW

Op deze pagina vind je na elke bijeenkomst van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (sinds 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de administratie van het OCMW. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2022

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
       
       

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2021

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
maandag 25 januari 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 01.02.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 22 februari 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 01.03.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 3 mei 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 07.05.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 07 juni 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 14.06.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 05 juli 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 06.07.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 30 augustus 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 09.09.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 11 oktober 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 21.10.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 08 november 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 16.11.2021) Zie gemeenteraad Notulen
maandag 22 november 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 01.12.2021) Zie gemeenteraad  
maandag 20 december 2021 Besluitenlijst (gepubliceerd op 23.12.2021) Zie gemeenteraad  

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel