Beleidsrapporten

BBC Meerjarenplan

Vanaf het financieel boekjaar 2014 wordt de beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen van toepassing op het merendeel van de lokale besturen. Niet alleen op de gemeente- en provinciebesturen maar ook op alle autonome gemeente- en provinciebedrijven en op alle OCMW-verenigingen naar publiek recht met uitzondering van de ziekenhuizen.

Met de BBC doet een nieuwe wijze van plannen haar intrede. De loutere opsomming van geraamde ontvangsten en uitgaven moet plaatsmaken voor een integrale strategische meerjarenplanning, waarbij de beleidsdoelstellingen centraal staan in plaats van middelen die daarvoor worden uitgetrokken.

Het stadsbestuur Ronse kiest er voor om te werken met een beperkt aantal beleidsdomeinen, m.n. Algemene Financiering, Algemeen Bestuur, Wonen, Werken en Vrije Tijd. De beleidsdomeinen worden verder ingedeeld in beleidsvelden die op hun beurt verder worden ingedeeld in beleidsitems.

Het BBC meerjarenplan 2014-2019 bestaat uit een:

  • Strategische nota
  • Financiële nota

Elk jaar worden de strategische doelstellingen aangepast. De laatste versie kan je hier nalezen.