Autonome gemeentebedrijven en EVA's

Hieronder kan je de statuten, de beleidsrapporten en de verslagen van de Raad van Bestuur (laatste werkingsjaar) downloaden van de autonome gemeentebedrijven en extern verzelfstandigde agentschappen van het Lokaal Bestuur Ronse. Wens je meer informatie over één van deze instellingen of wens je inzage in de (vorige) notulen van de raad van bestuur of het directiecomité, dan kan je steeds contact opnemen met de dienst Bestuursadministratie van de stad. 

AGB : Autonome gemeentebedrijven

>> Stadsontwikkelijksbedrijf (SOB)

 • Statuten (klik hier)
 • Beheersovereenkomst (klik hier)
 • Jaarrekening 2018 (klik hier)
 • Jaarrekening 2019 (klik hier) - gepubliceerd op 07.07.2020
 • Budgetwijziging 2019-1 (klik hier) - gepubliceerd 14.11.2019
 • Evaluatieverslag verzelfstandiging 2019 (klik hier) - gepubliceerd 14.11.2019
 • Meerjarenplan 2020 - 2025 (klik hier) - gepubliceerd 14.11.2016
 • Statutenwijziging (klik hier) - gepubliceerd op 07.09.2020
   
 • Beslissingen Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur 20190221
  • Raad van Bestuur 20190323
  • Raad van Bestuur 20190521
  • Raad van Bestuur 20191024 
  • Raad van Bestuur 20191024 BW-1 - gepubliceerd 14.11.2019
  • Raad van Bestuur 20191024 MJP-1 - gepubliceerd 14.11.2019
  • Raad van Bestuur 20191024 EV - gepubliceerd 14.11.2019
  • Raad van Bestuur 20200611 - gepubliceerd 03.07.2020

>> Sport, Cultuur en Ontspanning (SCO)

 • Statuten (klik hier)
 • Jaarrekening 2018 (klik hier)
 • Jaarrekening 2019 (klik hier) - vaststelling - gepubliceerd op 07.07.2020
 • Meerjarenplan 2020 - 2025 (klik hier) - gepubliceerd 07.02.2020 
 • Budgetwijziging 2019 - 1 (klik hier) - gepubliceerd 07.02.2020
   
 • Beslissingen Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur 20190521
  • Raad van Bestuur 20191205 BW1/ MJP1 - gepubliceerd 9.01.2020
  • Raad van Bestuur 20200206 - gepubliceerd 08.07.2020
  • Raad van Bestuur 20200507 - gepubliceerd 08.07.2020
  • Raad van Bestuur 20200611 - gepubliceerd 19.06.2020
  • Raad van Bestuur 20200903 - gepubliceerd 11.09.2020

>> Omgevingsanalyse

Het meerjarenplan 2020 - 2025 van zowel het AGB SOB en AGB SCO werden opgesteld op basis van de omgevingsanalyse van de stad Ronse.
De omgevingsanalyse (en het meerjarenplan) van de stad Ronse zijn hier te raadplegen.

 

EVA : extern verzelfstandigd agentschap

>> Gezinszorg Ronse

>> Bouwmaatschappij Ronse