Autonome gemeentebedrijven en EVA's

Hieronder kan je de statuten, de beleidsrapporten en de verslagen van de Raad van Bestuur (laatste werkingsjaar) downloaden van de autonome gemeentebedrijven en extern verzelfstandigde agentschappen van het Lokaal Bestuur Ronse. Wens je meer informatie over één van deze instellingen of wens je inzage in de (vorige) notulen van de raad van bestuur of het directiecomité, dan kan je steeds contact opnemen met de dienst Bestuursadministratie van de stad. 

AGB : Autonome gemeentebedrijven

>> Stadsontwikkelijksbedrijf (SOB)

 • Statuten (klik hier)
 • Beheersovereenkomst (klik hier)
 • Jaarrekening 2018 (klik hier)
 • Budgetwijziging 2019-1 (klik hier) - gepubliceerd 14.11.2019
 • Evaluatieverslag verzelfstandiging 2019 (klik hier) - gepubliceerd 14.11.2019
 • Meerjarenplan 2020 - 2025 (klik hier) - gepubliceerd 14.11.2016
   
 • Beslissingen Raad van Bestuur

>> Sport, Cultuur en Ontspanning (SCO)

 • Statuten (klik hier)
 • Jaarrekening 2018 (klik hier)
 • Meerjarenplan 2020 - 2025 (klik hier) - gepubliceerd 07.02.2020 
 • Budgetwijziging 2019 - 1 (klik hier) - gepubliceerd 07.02.2020
   
 • Beslissingen Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur 20190521
  • Raad van Bestuur 20191205 BW1/ MJP1 - gepubliceerd 9.01.2020

>> Omgevingsanalyse

Het meerjarenplan 2020 - 2025 van zowel het AGB SOB en AGB SCO werden opgesteld op basis van de omgevingsanalyse van de stad Ronse.
De omgevingsanalyse (en het meerjarenplan) van de stad Ronse zijn hier te raadplegen.

 

EVA : extern verzelfstandigd agentschap

>> Gezinszorg Ronse

>> Bouwmaatschappij Ronse