Diversiteit

Diversiteit

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse
België

Telefoon
055 23 28 31
Toegankelijkheid

Je kan deze dienst bereiken gedurende de openingsuren van het Sociaal Huis.

Extra informatie

De dienst diversiteit heeft als opdracht:

  • werken aan gelijke kansen voor etnisch-culturele minderheden
  • stadsdiensten ondersteunen i.v.m. diversiteit
  • externe partners er toe aanzetten rekening te houden met de belangen van etnisch-culturele minderheden: onderwijs, werk, wijkwerking, opleiding e.a.
  • burgers informeren over het minderhedenbeleid
  • inspraak van etnisch-culturele minderheden bevorderen
  • aanspreekpunt zijn voor personen en verenigingen van etnisch-culturele minderheden
  • ondersteunen van lokale initiatieven die het samenleven in diversiteit aangenamer maken