Aanvraag evenement

Algemene info i.v.m. het organiseren van evenementen

Wie een evenement organiseert op grondgebied Ronse is verplicht het college van burgemeester en schepenen daarvan op de hoogte te brengen. Pas na het ontvangen van deze goedkeuring kan het evenement verder in detail uitgewerkt worden.

Om het de organisator gemakkelijker te maken, heeft het stadsbestuur een ‘aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement’ ontwikkeld waarop hij/zij alle relevante informatie kan invullen. Dit formulier bundelt in eerste instantie de belangrijkste gegevens die betrekking hebben op je activiteit zoals algemene contactgegevens, type evenement, het te verwachten aantal bezoekers enz…

Aanvraagformulier

Na ontvangst van het aanvraagformulier, gaan alle diensten aan de slag om voor jouw evenement het nodige te doen.

Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet ingevuld worden door de eindverantwoordelijke van het evenement. Deze persoon moet meerderjarig zijn en hij/zij treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen omtrent het evenement.

Wanneer vul je dit formulier in?
Vul dit formulier in vanaf de datum dat jouw evenement vastligt en dien het ten laatste 10 weken voor het evenement in. Hou er rekening mee, dat hoe later je dit formulier invult, hoe later je eventueel jouw toestemmingen krijgt.

Aan wie moet ik het aanmeldingsformulier bezorgen?
Mail dit formulier naar aanvraagevenementen@ronse.be met duidelijke vermelding: “aanvraagformulier evenement stad Ronse ”