Heraanleg De Vrijheid

De Vrijheid werken

Fase 2 : heraanleg De Vrijheid

Eerstvolgende werken :
  • 29 november tot 14 december : werken Priesterstraat - Sint-Martenstraat. Omleiding via Sint-Martensstraat - Schipstraat. De parking achter het stadhuis blijft bereikbaar.
  • 4 december tot 11 december : werken in Sint-Martenstraat en Schipstraat.
    De parking achter het stadhuis blijft bereikbaar via Sint-Pietersnieuwstraat - Sint-Hermesstraat - Kaatsspelplein en Priestersstraat.
  • Vanaf maandag 11 december worden de werken opgestart tussen de Sint-Martensstraat 20 en de Schipstraat. De parking achter het stadhuis blijft via het Rooseveltplein bereikbaar.
  • Vanaf maandag 18 december wordt het bovenste stukje van de Sint-Martensstraat (kant Rooseveltplein) aangepakt. De parking achter het stadhuis zal op dat moment enkel bereikbaar zijn via de omleiding Sint-Pietersnieuwstraat - Kaatsspelplein - Sint-Martensstraat.

De stad heeft de aannemer gevraagd om de omleiding duidelijk te communiceren om de hinder tot een minimum te kunnen beperken.

Nieuwe parkeersituatie vanaf 2 december

Op 2 december 2017 wordt de nieuwe gratis parking Familia opgengesteld en wordt de parking achter het stadhuis betalend. Vanaf dan zal het personeel en het bestuur van het stadhuis het goede voorbeeld geven door te parkeren op deze gratis randparking om zo parkeerruimte vrij te houden op de parking achter het stadhuis voor bezoekers van handel, horeca en diensten. Hiermee wordt het parkeerregime op de parking achter het stadhuis afgestemd met dat van de Grote Markt. De markt is vlot bereikbaar vanaf deze parking via de nieuwe voetgangersverbinding. Meer info vind je hier.

Op de hoogte blijven... 

De komende weken en maanden zal het aanzicht van het historisch kwartier ‘De Vrijheid' sterk veranderen. Via een gefaseerde planning doet de stad er alles aan om de hinder door de werken voor iedereen die in het gebied woont of werkt tot een minimum te beperken. Niet gemakkelijk bij werken van deze omvang in een historisch stadsdeel met veel archeologische resten.Tot eind december verrichten de nutsmaatschappijen al belangrijke werken om hun leidingen te vernieuwen. Vanaf februari 2018 tot april 2019 zullen de archeologen en de aannemers hun deel van het werk verrichten.

Op deze pagina worden steeds de eerstvolgende stappen weergeven. Zo blijft je geïnformeerd over werken die worden uitgevoerd en de manier waarop het gebeid bereikbaar blijft. Bewoners kunnen zich ook registreren voor de infomail die regelmatig zal worden verstuurd. Wie deze graag ontvangt stuurt een mail naar projecten@ronse.be.