Discover Ronse

Pagadders : de speelpleinwerking van Ronse

Vakantie ? Op het speelplein natuurlijk !! 

Op de stedelijke Speelpleinwerking Pagadders kunnen kinderen en jongeren van 4 tot 13 jaar terecht voor een dag boordevol leuke activiteiten onder de begeleiding van gebrevetteerde monitoren.

Er is speelpleinwerking tijdens de krokusvakantie, de paasvakantie, de zomervakantie en de herfstvakantie.

 

 

 

 

Voor wie ?

Voor alle kinderen en jongeren tussen 4 en 13 jaar.
Voor de allerkleinsten is zindelijkheid een voorwaarde.

 

Registratie & Medische fiche

Ouders/voogd die hun kind(eren) voor een eerste keer willen laten deelnemen aan de Speelpleinwerking, dienen voorafgaand hun kind laten registreren.
Dit kan aan de balie van de Jeugddienst, via de telefoon of via een e-mail.

Volgende gegevens zijn hiervoor vereist:
Naam en Voornaam van het kind, geboortedatum, volledige adresgegevens, rijksregisternummer van het kind, contactgegevens ouder(s).

Voorafgaand de eerste inschrijving, dient de medische fiche  volledig ingevuld en gehandtekend aan de Jeugddienst bezorgd te worden. Deze medische fiche kan je hier downloaden, afhalen op de Speelpleinwerking of de Jeugddienst, of aanvragen via mail.

 

Inschrijven

Er geldt dat er op voorhand ingeschreven en betaald moet worden. Deze inschrijvingen gebeuren op basis van een kalenderweek. Om de kwaliteit van de werking te garanderen, wordt het aantal inschrijvingen beperkt.

Inschrijven op de jeugddienst via een inschrijvingsformulier,
telefonisch of per mail naar jeugd@ronse.be .

Binnenkort zal ook online kunnen worden ingeschreven en betaald.
Alle info daaromtrent zal op de website van de stad Ronse en onze facebookpagina worden geplaatst.

.

Op basis van de opgegeven weken speelplein, ontvang je een betaaluitnodiging. Deze moet binnen de 10 werkdagen in orde gebracht worden. Pas dan is de inschrijving een feit !

Alle verdere details vind je in het huishoudelijke reglement, en het retributiereglement.

Annuleringen kunnen op twee wijzen verlopen:

1. Bij een annulering van een volledige weekinschrijving die ten laatste 6 werkdagen voor de aanvang van de opvangperiode gebeurt, wordt het betaalde bedrag voor die week integraal terug bezorgd.

2. Bij een annulering tijdens de opvangperiode zelf, op voorwaarde dat aan de organisatie een geldig ziekteattest op naam van het deelnemende kind wordt voorgelegd, wordt het betaalde bedrag verhoudingsgewijs verminderd terug bezorgd.

 

Waar?

In de Krokus- en Herfstvakantie heeft de speelpleinwerking Pagadders plaats in de gebouwen van het Stedelijke Jeugddienst (Grote Marijve 133, 9600 Ronse).

In de Paas- en Zomervakantie heeft de speelpleinwerking Pagadders plaats in de gebouwen van het Katholiek Secundair Onderwijs Glorieux te Ronse (aan de Glorieuxlaan - ingang via de kiss & ride zone).

 

 Wat kost het?

Volledige dag         
Basis:       € 10,00
VTP C2:    €  7,00
VTP C1:    €  3,00

Halve dag              
Basis:      € 6,00
VTP C2:    € 4,00
VTP C1:    € 1,80 

Korting 2de kind:           min € 1,00
Korting vanaf 3de kind:  min € 2,00

De prijzen VTP C1 voor een volledige, resp. halve dag, gelden als bodemprijzen. Hierop kunnen geen verdere kortingen worden toegekend.

 
Kinderen moeten steeds een lunchpakket voor 's middags meehebben. Ze krijgen water als drank bij de maaltijd. Indien gewenst kan je je kind nog een extra drankje meegeven.

Boterhammen en melk als vieruurtje, materiaal en verzekering zijn inbegrepen in de deelnameprijs.

 

 Wanneer?

 

IN 2017

START INSCHRIJVINGEN KROKUS-, EN PAASVAKANTIE:
25 januari 2017

Krokusvakantie
- maandag 27/02 - vrijdag 3/03

Paasvakantie
- maandag 03/04 - vrijdag 14/04

 

INSCHRIJVINGEN ZOMERVAKANTIE: Vanaf zaterdag 11 maart kan er online ingeschreven en betaald worden. Inschrijvingen aan de balie, telefonisch of via mail worden maar vanaf dinsdag 14 maart om 9 uur behandeld. 

Zomervakantie
- donderdag 06/07 - woensdag 16/08
- gesloten op: 21/07 (Nationale Feestdag);
                     14/08 (brugdag) en 15/08 (OLV Hemelvaart)

 

INSCHRIJVINGEN HERFSTVAKANTIE: Datum wordt later bepaald

Herfstvakantie
- dinsdag 31/10 - vrijdag 04/11
- gesloten op: 01/11 (Allerheiligen) en 02/11 (Allerzielen)
  
 
Telkens van 7u30 tot 17u30, met activiteiten van 9u00 tot 16u00.

 

 Dagindeling

 

 

 

 07u30 – 09u00: aanmelden en vooropvang
 09u00 – 11u30: activiteiten in leeftijdsgroepen
 11u30 – 13u50: lunchpauze en vrij spel met toezicht
 13u50 – 14u00 : verzamelen om de namiddag activiteiten aan te vangen
 14u00 – 16u00: keuzeactiviteiten
 16u00 – 17u30: naopvang: vrij spel met toezicht

 Boete

 

Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van 1 euro per kind en per begonnen kwartier gerekend bij het laattijdig afhalen. Deze som dient direct betaald te worden. Bij het niet (kunnen) voldoen aan de boeteregeling, dient de betaling te gebeuren bij de eerstvolgende aanmeldbeurt/daginschrijving. Zolang de boete niet is vereffend wordt er geen nieuwe inschrijving van uw kind gedaan.

Huishoudelijk
Reglement

 

 

De Speelpleinwerking Pagadders beschikt over een huishoudelijk reglement.
Deze kan je hier downloaden, afhalen op de Speelpleinwerking of de Jeugddienst,  of aanvragen via mail.

Ouders die hun kind inschrijven in de Speelpleinwerking verklaren zich akkoord met dit  huishoudelijk reglement.

 

Laatste update 13 jan 2017

Jeugddienst

Grote Marijve 133
9600 Ronse

T: 055 23 94 26
E: jeugd@ronse.be

Openingsuren : Ma. - Vr. 
09u00 - 12u00
13u00 - 17u00

OPGELET : andere locaties tijdens de paasvakantie en de zomermaanden (juli -augustus)