Cultuur

Op cultureel vlak heeft Ronse de ambitie om het centrum van de regio te worden. De realisatie van het nieuwe cultuurcentrum De Ververij is hier het bewijs van. Ronse wil een sterke culturele programmatie uitbouwen in een hedendaags kader.

De Cultuurdienst onder leiding van de cultuurbeleidscoördinator stelt het cultuurbeleidsplan en de actieplannen op. De dienst programmeert tentoonstellingen en podiumkunsten en beheert het cultuurcentrum De Ververij. Het zet tevens gemeenschapsvormende projecten op poten, hoofdzakelijk in wijken die tot specifiek doel hebben de ontmoeting tussen mensen te stimuleren. De dienst ondersteunt bovendien de stedelijke adviesraad voor cultuur met de diverse werkgroepen zoals : gedichtendag, Ronse Opscène, Bruulconcerten, Cypriaan De Rore, Vlaanderen Feest, Week van de Amateur-Kunsten, Ronssies, Beiaard en occasionele projecten. Hierbij hoort eveneens de subsidiëring van de erkende cultuurverenigingen. 

Contact Dienst Cultuur  

 

Openingsuren dienst Cultuur - Administratie CC De Ververij

Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 u. en 13.30 tot 16.00 u.  
In juli en augustus: namiddag gesloten.