Grondwater en drinkwater

Inhoud

Leidingwater

Grondwater

Geïntegreerde drinkwaterfactuur

Algemeen waterverkoopreglement

FARYS

 

  

  

  

Leidingwater

Het leidingwater is van uitstekende kwaliteit, het wordt voortdurend gecontroleerd. Leidingwater drinken is dan ook volkomen veilig. Indien je niet beschikt over drinkwater in je woning of je bent niet aangesloten op het drinkwaterdistributienet, kan je een drinkwateraansluiting aanvragen bij FARYS (http://www.farys.be/ (voorheen TMVW)- 078/353.599), de drinkwaterleverancier voor Ronse. Meer informatie over kraantjeswater kan je terugvinden op het Waterloket van de VMM. 

Terug

 

Grondwater

Grondwaterwinning 

 

Vergunning 

Veel woningen beschikken over een waterput. Om grondwater te winnen heb je geen vergunning nodig, als je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • je pompt het grondwater op met een handpomp
  • je wint minder dan 500m³ per jaar voor huishoudelijk gebruik

In andere gevallen heb je een milieuvergunning nodig.

  

Putwateranalyse

Putwater is niet altijd van goede kwaliteit. Soms is het zelfs ondrinkbaar. Het is dan ook aan te raden om je putwater te laten analyseren. In de meeste gevallen is dit trouwens gratis!

Via de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Indien je niet kunt aansluiten op het openbaar waterleidingsnet (omdat de waterleiding niet in je straat passeert), is de bemonstering en analyse van je putwater gratis. In dit geval moet het putwateronderzoek aangevraagd worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Je kan het aanvraagformulier hier downloaden of verkrijgen bij de milieudienst. Het formulier moet opgestuurd worden naar onderstaand adres:

VMM 
Philippe D’Hondt - Directeur
Afdeling Meetnetten en Onderzoek
A. Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem

De VMM zal iemand sturen om bij jou thuis stalen te nemen. Je moet dus zelf geen flesjes vullen.
Van zodra de analyseresultaten beschikbaar zijn, worden ze door de VMM doorgestuurd naar de Vlaamse Gezondheidsinspectie. De Gezondheidsinspectie zal de resultaten, samen met een gemotiveerd advies over de drinkbaarheid van het onderzochte putwater, aan jou overmaken. De analyseresultaten worden opgeslagen in een databestand bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Dhr. Martin Verdievel van de VMM (tel. 09/ 243 78 67) of via http://www.vmm.be/.

Via de drinkwatermaatschappij FARYS

Indien je aangesloten bent op het openbaar waterleidingsnet of in het voorzieningsgebied ligt van de drinkwatermaatschappij, kan je je putwater gratis laten analyseren via FARYS, op voorwaarde dat je de voorbije 3 jaar geen gratis analyse hebt laten uitvoeren. Putten van woningen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen tegen betaling worden onderzocht.
Voor een aanvraagformulier kan je bellen naar 0800/21 201. Je kan dit formulier hier zelf afdrukken. Ook op de milieudienst zijn de formulieren ter beschikking. Bezorg je ingevuld formulier aan de milieudienst. 
FARYS zal iemand sturen om bij jou thuis stalen te nemen. Je moet dus zelf geen flesjes vullen.

Terug

 

Heeft u grondwater of een boorput?

Dan gebruikt u een eigen waterwinning en vraagt VMM dit te melden aan uw drinkwatermaatschappij FARYS en aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De aanmelding is een wettelijke verplichting. U kan dit doen via www.farys.be/aanmelding-eigen-waterwinning

Waarom uw eigen waterwinning melden?

• Als u eigen water gebruikt, loost u in dezelfde riolen als andere watergebruikers. Daarom moet u ook bijdragen in de kosten om deze infrastructuur te gebruiken en te onderhouden. Voor de afvoer van uw eigen water via de gemeentelijke riolen en grachten betaalt u aan FARYS een gemeentelijke vergoeding.
 Omdat daarna uw afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation - dit gebeurt op bovengemeentelijk niveau - moet u een heffing voor waterverontreiniging betalen aan de VMM.
Op basis van uw melding kan uw bijdrage correct berekend worden.
Nieuwe tariefstructuur in Vlaanderen: wat betekent dit voor eigen waterwinners?
Op 1 januari 2016 voerde de Vlaamse regering een uniforme tariefstructuur in voor alle Vlaamse watermaatschappijen en werd de gemeentelijke vergoeding voor eigen waterwinners aangepast.
Wat is nieuw?
• Farys kijkt naar het aantal gedomicilieerden op 1 november van het vorige jaar en passen dit  aantal toe vanaf 1 januari. 
• Klanten die enkel eigen water gebruiken, betalen een vastrecht. Op basis van het aantal gedomicilieerden krijgen ze een korting op het vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
 Klanten die gebruik maken van zowel eigen water als drinkwater, betalen het vastrecht reeds via de drinkwaterfactuur.
• Woningen zonder gedomicilieerden met gebruik van eigen water, worden voortaan ook gefactureerd.
• Klanten die sociaal gerechtigd zijn, zijn niet langer volledig vrijgesteld voor de gemeentelijke vergoeding. Zij krijgen wel een korting van 80% op het eindbedrag van de factuur.
Vragen over uw factuur?
Bij uw factuur zit een bijlage met meer informatie. Ook de website is aangepast met de nieuwste informatie (www.farys.be/eigen-water).
U kan elke werkdag bellen tussen 8.00 en 20.00 uur op het nummer  078 35 35 99. Op zaterdag kan dit van 9.00 uur tot 13 uur.

Geïntegreerde drinkwaterfactuur: alle waterkosten op één factuur

Heffing  

Bedrijven en landbouwers betalen een heffing op waterverontreiniging en een heffing op grondwaterwinning.
Als particulier betaal je een heffing op waterverontreiniging, de zogenaamde afvalwaterheffing (via geïntegreerde drinkwaterfactuur - zie lager). Als je zelf je afvalwater zuivert door middel van een individuele zuiveringsinstallatie (IBA), kan je, als particulier, een vrijstelling krijgen op de afvalwaterheffing. Ook omwille van bepaalde sociale redenen kun je vrijstelling krijgen.
Meer details over de heffing op grondwaterwinning of de afvalwaterheffing en de vrijstelling hiervan kan je nalezen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM die de heffingen bepaalt en int.

Alle waterkosten op één factuur  

Vanaf 1 januari 2005 worden alle waterkosten op één factuur samengebracht, de zogenaamde "geïntegreerde drinkwaterfactuur". Vroeger betaalde je verschillende bedragen aan verschillende instanties: de waterrekening aan de watermaatschappij, een gewestelijke milieuheffing (de zogenaamde waterheffing) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), een gemeentelijke belasting voor waterzuivering en voor de aanleg van de rioleringen. Nu staan al die bedragen op één factuur.
De kosten voor de zuivering van het afvalwater zijn de dag van vandaag geïntegreerd in de drinkwaterprijs. Dat is overzichtelijker en duidelijker. Doordat alle kosten voor water op één factuur staan, kan je de werkelijke kostprijs van water beter inschatten en op deze manier zullen we als consument ook bewuster kunnen omspringen met deze natuurlijke rijkdom. Meer details over de geïntegreerde drinkwaterfactuur kan je terugvinden op de website van de drinkwatermaatschappij FARYS.

Terug 

 

Algemeen Waterverkoopreglement 

Het Algemeen Waterverkoopreglement is geldig vanaf 1 juli 2011. Het introduceert enkele nieuwe principes.

Regeling voor lekken

Als je waterverbruik met 50 % is gestegen en met minstens 100 m³, moet de watermaatschappij je hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kun je gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.

Waarborg tegen afsluiting

Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

Verplichte keuring

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan het leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater van je woning, moet je een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht.
Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt je aan de rioolbeheerder, die hiervoor bevoegd is.
De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement.

Watermeter per wooneenheid

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid worden geplaatst. 

Terug

 

FARYS

De watermaatschappij en rioolbeheerder voor Ronse is FARYS (voorheen TMVW).

FARYS (voorheem TMVW)
Stropstraat 1
9000 Gent

Algemeen nummer 078/35 35 99
klantendienst@farys.be
http://www.farys.be/
 

Nog vragen?
Je kunt de volledige tekst van het Algemeen Waterverkoopreglement nalezen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij http://www.vmm.be/. Een lijst met veelgestelde vragen over het Algemeen Waterverkoopreglement vind je op www.vmm.be/faq.

Voor algemene informatie kun je steeds terecht bij het Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Infoloket is elke werkdag bereikbaar van 9.00u-12.30u en van 13.30u-16.30u.

Infoloket Vlaamse Milieumaatschappij
A. Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Tel. 053 72 64 45
Fax 053 71 10 78
info@vmm.be 

Terug

 

Laatste update 19 okt 2016

Milieu

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 75
E: milieu@ronse.be

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Verhuizen? Regel uw factuur!

Verhuis je binnenkort en wil je starten met een correcte waterfactuur? Download hier het formulier waarmee je alle gegevens kan doorgeven.

Verhuisdocument FARYS (NL) 

Of klik door naar de website van FARYS (voorheen TMVW) voor meer informatie.

 

Waterhardheid : feiten en fabels


Klik hier voor meer informatie over de "hardheid" van het water in je buurt.