Technische diensten

In de Technische Dienst worden taken en opdrachten behandeld die zich niet enkel beperken tot wegen- en rioleringswerken. Hieronder vallen ook het begraafplaatsenbeheer, de nutsmaatschappijen, aan- en verkopen van onroerende goederen, leveringen en diensten, waterlopen, signalisatie, stoepen, voetpaden, voet- en buurtwegen, fietspaden, gemeentelijk patrimonium, overheidsopdrachten …

Technische Dienst

De Technische Dienst is opgedeeld in de administratie en het ontwerpbureau.

De dienst bevindt zich in het
Stadhuis - Gelijkvloers
Grote Markt 12 - 9600 Ronse

contactgegevens administratie :
T: 055/232 758
F: 055/232 757
E: td@ronse.be

contacgegevens ontwerpbureau :
T: 055/232 761
F: 055/232 757
E: ontwerpbureau@ronse.be

Je kan de Technische Dienst bereiken gedurende de openingsuren van het stadhuis

Administratie

Bij de administratie kan je onder andere terecht voor :

 •  Overheidsopdrachten : aanbestedingen en offertes en de administratieve opvolging ervan
 •  Subsidiedossiers m.b.t. fietspaden, riolerings- en wegenwerken 
 •  Grondbeleid : aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, erfdienstbaarheden, erfpachten, 
    opstalrechten… 
 •  Verplaatsen, afschaffen van officiële buurt- en voetwegen
 •  Grachten en  onbevaarbare waterlopen : wijzigingen en overwelvingen
 •  Herstel van wegen, grachten, bermen en verharden van de wegberm 
 •  Toelatingen werken op openbare wegen of openbaar domein
 •  Nutsvoorzieningen : aanvragen tot uitbreiding, herstel openbare verlichting, ...
 •  …


Ontwerpbureau

Het Ontwerpbureau staat in voor de opmaak van de ontwerpen voor :

 • wegeniswerken
 • rioleringswerken
 • verkavelingen
 • renovatie en restauratie van gebouwen
 • rooi- en onteigeningsplannen
 • buurtwegwijzigingen


Het Ontwerpbureau staat ook in voor het toezicht en de opvolging van wegenis-, riolerings-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verstrekt informatie over :

 • rooilijnen bij de notariële inlichtingen
 • rooilijn bij het inplanten van nieuwbouwprojecten
 • rioleringsleidingen bij de klip-aanvragen bij grondwerken door aannemers


Het Ontwerpbureau stelt eveneens de opmetingsplannen op bij aan- en verkoop van gronden.

Stedelijke Werkplaatsen

De Stedelijke Werkplaatsen zijn gelegen in de Leuzesesteenweg 144, 9600 Ronse en zijn bevoegd voor :

• De coördinatie van de verschillende werkploegen
• Het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan het openbaar domein, gebouwen,
  inrichtingen, waterlopen, openbaar groen en parken, …

 


Nieuws

Verkoop gebouw Kasteelstraat 45

Verkoop van een gebouw gelegen Kasteelstraat nummer 45 (uitgevend in de Sint-Cornelisstraat)

Het stadsbestuur van Ronse stelt een gebouw, gelegen Kasteelstraat nummer 45, openbaar te koop. Het gebouw, bestaande uit een groot magazijn met bijhorende kantoren en een woongelegenheid (ruim appartement) op het verdiep met private ingang, heeft een kadastrale oppervlakte van 6a 50ca. Het magazijn geeft via een grote sectionale poort uit in de Sint-Cornelisstraat.


Lees verder >>

 

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be