Stedelijk patrimonium

Algemeen

Met het stedelijk patrimonium te Ronse worden alle onroerende goederen die eigendom zijn van de stad bedoeld. Het gaat hier hoofdzakelijk over bestaande gebouwen zoals het stadhuis, stedelijke musea, bibliotheek, academie, wegen en parken, begraafplaatsen …

De technische dienst en de stedelijke werkplaatsen staan in voor het beheer van het stedelijk patrimonium.  

In het kader van de sanering van het woonbestand en de realisatie van verschillende woonprojecten wordt dor de stad overgegaan tot de aan- en verkoop van onroerende goederen.
De technische dienst is belast met de opmaak van akten tot aan- en verkoop, erfpachten, opstalrechten, verhuringen, …

Projecten

Lopende projecten

 

Voorziene projecten op korte termijn

 

Laatste update 11 sep 2014

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be